به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
148 بازدید
در دبیرستان توسط rezasalmanian (867 امتیاز)
ویرایش شده توسط admin

معادله های زیر لطفا حل شود. $4x-2 | x-1 | =5$و $ | x+1 | + | x-3 | =2 $

مرجع: کتاب مرشد 9
توسط admin (1,724 امتیاز)
لطفا عنوان مناسب بنویسید. با تشکر.

1 پاسخ

+4 امتیاز
توسط good4us (7,186 امتیاز)

یک روش حل: اگر $x \geq 1$ آنگاه $4x-2x+2=5 \Rightarrow x= \frac{3}{2} $ که در معادله صدق می کند و قابل قبول است.یا اگر$ x < 1$ باشدآنگاه $4x+2x-2=5 \Rightarrow x= \frac{7}{6} $ که در معادله صدق نمی کند و غیرقابل قبول است.

درمعادله دومی می توان روش بالارا اجراکرد اما روشی دیگر، باتوجه به $ |-x|=|x| $ و نامساوی مثلثی دراعدادحقیقی$ (|a+b| \leq |a|+|b|) $

$|x+1|+|3-x| \geq 4$ پس معادله جواب ندارد


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...