به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
31 بازدید
در دانشگاه توسط
بسته شده توسط AmirHosein

اثبات قضیه دوطرفه:فرض کنیدRیک حلقه یک دارباشد.Aیک ایده آل حلقه( Mn(Rاست اگروتنهااگرایده آل I ازحلقهRموجودباشدکه(A=Mn(I.

مرجع: مبانی جبردکترمحمودبهبودی
توسط behdad
ویرایش شده توسط behdad
+1
چرا سوال قبلی را ویرایش نکردید و سوال جدید نوشتید؟
https://math.irancircle.com/15696
لطفا راهنمای سایت را مطالعه کنید.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...