به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
70 بازدید
در دبیرستان توسط salar (676 امتیاز)

سه قوطی جوراب داریم. در یکی دو جفت جواب طوسی، در دیگری دو جفت جواب مشکی و در سومی یک جفت جواب مشکی و یک جفت جواب طوسی قرار دارد. اما، برچسب تمام قوطیها (شکل زیر) اشتباه است. از کدام قوطی یک جفت جوراب برداریم که با مشاهده رنگ آن بتوان فوراً برچسب تمام قوطیها را درست کرد؟

enter image description here

مرجع: ریاضی اول دبیرستان سال ۱۳۸۴ صفحه ۱۵

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط arashari44 (523 امتیاز)
انتخاب شده توسط salar
 
بهترین پاسخ

از جعبه ای که برچسبش ط م هست یک جوراب برمی داریم،هر رنگی بود برچسب واقعی آن جعبه آن است به عنوان مثال اگر طوسی بود برچسب واقعی آن جعبه ط ط است.(زیرا تضمین شده است برچسب گذاری اشتباه هست) بدون کاسته شدن از کلیت مسئله حالت گفته شده را در نظر بگیرید.در این حالت چون برچسب گذاری همه جعبه ها غلط است،برای جعبه با برچسب ط ط دو حالت ممکن است: 1-که برچسب واقعی آن م ط باشد که در آن صورت برای جعبه باقیمانده تنها حالت ممکن برچسب م م است که در آن صورت برچسب اولیه آن درست بوده و این غیر قابل قبول است. 2-برچسب واقعی آن م م باشد در آن صورت جعبه باقیمانده دارای برچسب واقعی م ط است که قابل قبول می باشد.(پس شیوه تشخیص برچسب واقعی جعبه ها چنین است) همچنین این وضعیت قابل تعمیم است(به حالتی که برچسب اصلی جعبه م ط،م م بوده است)


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...