به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+6 امتیاز
150 بازدید
در دبیرستان توسط fardina (17,196 امتیاز)

با توجه به ترسیم neusis برای رسم کردن $\sqrt[3]2$ که در اینجا توضیح داده شده: http://en.wikipedia.org/wiki/Doubling_the_cube

چرا پاره خط $AG=\sqrt[3]2$?

شکل زیر:

enter image description here

مربوط به این پاسخ: نقطه $ \sqrt[3]{2} $ روی محور اعداد

1 پاسخ

+3 امتیاز
توسط fardina (17,196 امتیاز)
ویرایش شده توسط fardina

چون $ABC$ متساوی الاضلاع است لذا $B \hat{A}C=A\hat BC=A\hat CB=60 $. لذا در مثلث متساوی الساقین $BCD$داریم: $D\hat BC=120$ و $B\hat DC= B\hat CD=30 $. بنابراین $ A\hat CG=90$یعنی مثلث $ACG$ قائم الزاویه است. اگر از $G$ عمود $GI$ را بر $CH$ وارد کنیم داریم: $G\hat CI=30$. اگر قرار دهیم $x=AG$ در اینصورت با استفاده از تعریف سینوس این زاویه خواهیم داشت $GI=\frac12CG=\frac12\sqrt{1-AG^2}$.

enter image description here

از طرفی $AJ$ عمود بر $BC$ از وسط $BC$ می گذرد چون مثلث $ABC$ متساوی الاضلاع است. لذا با قضیه فیثاغورث داریم $AJ=\frac{\sqrt 3} 2$. اما مثلث های $GIH$و $AJH$ با هم متشابهند(چون تمام زوایای نظیر به نظیر برابرند) لذا: $$\frac{GI}{AJ}=\frac{GH}{AH}$$ با جاگذاری داریم: $$\frac12\sqrt{x^2-1}=\frac{\sqrt3}2\frac{1}{x+1}$$ بعد از ساده کردن این عبارت خواهیم داشت: $ x^4+2x^3-2x-4=0 $. اما $x=-2$ یکی از ریشه های این معادله است. بعد از تجزیه کردن خواهیم داشت: $x^4+2x^3-2x-4=(x+2)(x^3-2)$. بنابراین یا $x=-2$که غیر قابل قبول است چون طول ضلع نمی تواند منفی باشد و یا $x^3-2=0$یعنی $x=\sqrt[3]2$.


راهنمایی و روش دیگر http://www.numbersandshapes.net/?p=2664

توسط erfanm (13,764 امتیاز)
خیلی زیبا بود دست خوش

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...