به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
35 بازدید
در دبیرستان توسط alineysi
ویرایش شده توسط admin

Bزیر مجموعه ای از مجموعه $A=\{2,3,4,...,2000\}$ است بطوریکه حاصلضرب هیچ دو عضوی ازB،عضوBنیست.عدد اصلی B حداکثر جند است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط zahra127 1 نشانه گذاری شده

پاسخ این سوال۱۹۹۹است چرا که مجموعه Bمجموعه اعداد اول است و بزرگترین عدد اول کوچکتر از ۲۰۰۰ همان ۱۹۹۹ است

توسط alineysi
+1
بنظرم سوال رو متوجه نشدید.گفته حاصلضرب هر دو عضو زیر مجموعه Bعضو Bنباشد
توسط AmirHosein
@zahra127 حتی اگر پاسخ مجموعهٔ اعداد اول کمتر از ۲۰۰۰ باشد، تعداد اعضای این مجموعه ۱۹۹۹ نیست.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...