به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
2,858 بازدید
در دبیرستان توسط rezasalmanian (867 امتیاز)

معادله این مسئله را بنویسید. سه روز بعد از دو روز دیگر پنج شنبه است . امروز چند شنبه است؟

مرجع: آزمون سنجش

1 پاسخ

+4 امتیاز
توسط wahedmohammadi (1,612 امتیاز)

اگر شنبه را با $x$ نشان دهیم آنگاه یکشنبه=$x+1$ ، ... ، پنجشنبه=$x+5$ و جمعه=$x+6$ می‌باشند. حال اگر امروز را با $y$ نشان دهیم آنگاه $2$ روز دیگر برابر $y+2$ و سه روز بعد از آن برابر $(y+2)+3$ می‌باشد. طبق فرض مسئله معادله به صورت زیر می‌باشد

$(y+2)+3=x+5 \qquad\qquad \qquad \qquad \qquad $

که با حل آن داریم $y=x$؛واین یعنی اینکه امروز شنبه است.


البته می‌شود آن‌را نیز به صورت دستگاه نمایش داد به این صورت که اگر $2$ روز دیگر را با $z=y+2$ آن‌گاه سه روز بعد از آن برابر $z+3$ می‌باشد؛ و می‌شود آن‌را به صورت دستگاه زیر نیز نوشت

$$\begin{cases}z=y+2\\ z+3=x+5\end{cases}$$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...