به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
483 بازدید
در دبیرستان توسط saderi7 (7,822 امتیاز)

ارائه واثبات فرمول براي اين دو مسئله؟؟

1-انتخاب چند گروه از nشي متمايزبا نام گذاري ؟

2- انتخاب چند گروه از n شي متمايز بدون نام گذاري؟؟

توسط fardina (17,196 امتیاز)
+1
میشه بیشتر توضیح بدید سوالتونو؟
توسط saderi7 (7,822 امتیاز)
+1
fardina@
nشي داريم و ميخواهيم اين n شي را در rگروه كه اين گروه هارانام گذاري كرديم تقسيم بندي كنيم

و سوال بعدي آن همان قبلي است با اين تفاوت كه اين r را نام گذاري نكرده ايم
توسط fardina (17,196 امتیاز)
+1
برای اینکه من از دیدگاهتون خبر دار بشم باید اول @ رو بنویسید بعد نام کاربری. یعنی @fardina درسته نه fardina@

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط fardina (17,196 امتیاز)

فکر کنم در مورد اول منظور پیدا کردن جواب های معادله ی $x_1+x_2+...+x_r=n$ باشد چون مثل حالت های قرار گرفتن $n$ شی مثل $u$ و $r-1$ خط در کنار هم است(خط ها برای جدا کردن جعبه ها). مثلا $$uuu|uuuuu|u|uu|u$$ که در اینصورت برابر ${n+r-1\choose r-1}={n+r-1\choose n}$ است.

و در مورد دوم برابر تعداد افرازهای عدد $n$ به $r$ جمعوند است. زیرا وقتی جعبه ها یکسان باشند در اینصورت دو حالت زیر یکی محسوب می شوند: $$uu|uuuu|u\\ u|uuuu|uu$$

برای دیدن تعریف افراز به اینجا یا این پاسخ رجوع کنید.

توسط saderi7 (7,822 امتیاز)
+1
@fadina
باتوجه به پاسخي كه داديد اين دو سوال( كه مثالي ازدو سوال اوليه است) را حل كنيد؟؟
به چند طريق 12 نفر به گروه هاي 4نفره ABCتقسيم مي شوند؟
به چند طريق ميتوان 12 نفر را به سه گروه چهار نفره تقسيم كرد؟
توسط fardina (17,196 امتیاز)
+1
@saderi7
برای اولی $n=12$ و $k=3$ در اینصورت جواب برابر ${12+3-1\choose 3-1}=91$
و برای دومی برابر تعداد افرازهای عدد $12$ به $3$ جمعوند است. اما فرمول مشخصی برای پیدا کردن آن وجود ندارد ولی چناچه فرض کنیم $p_k(n)$ تعداد افرازهای $n$ به $k$ جمعوند است آنگاه $p_k(n)=p_k(n-k)+p_{k-1}(n)$ که $1< k< n$و همینطور $p_k(n)=p_n(n)$ برای $k\geq n$و به علاوه $p_n(n)=1+p_{n-1}(n)$. در اینصورت می توانید به صورت بازگشتی به $p_3(12)$ برسید:
$p_3(12)=p_3(9)+p_2(12)\\
=p_3(6)+p_2(9)+p_2(10)+p_1(12)\\
=p_3(3)+p_2(6)+p_2(7)+p_1(9)+\\p_2(8)+p_1(10)+1\\
=3+p_2(4)+p_1(6)+p_2(5)+p_1(7)+\\1+p_2(6)+p_1(8)+1+1\\
=3+p_2(2)+p_1(4)+1+p_2(3)+p_1(5)+\\1+1+p_2(4)+p_1(6)+1+1+1\\
=3+2+1+1+p_2(1)+p_1(3)+1+1+1+\\p_2(2)+p_1(4)+1+1+1+1\\
=3+2+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1\\
=19$.
البته امیدوارم اشتباه نکرده باشم در محاسبات!
+2 امتیاز
توسط saderi7 (7,822 امتیاز)

سوال اول......

.انتخاب $r$ گروه از $n$ شي متمايز با نام گذاري گروه؟

فرض كنيد از $شي n$$$ \underbrace{ A_{1} A_{2} A_{3} ...... A_{n} } $$ ميخواهيم گروه هاي $ n_{1} $ عضوي و$ n_{2} $ عضوي و.............$n_{k}$عضوي كه $$ n_{1}+ n_{2} + n_{3}+ .........+ n_{k} =n$$ است وگروه ها نام گذاري شده اند انتخاب كنيم در اين صورت تعداد كل حالات ممكن چنين است

1- )گروه اول$ n_{1} $ از $n$ را انتخاب ميكند$ \Leftarrow $يعني${n\choose n_{1} }$

2-)گروه دوم$ n_{2} $ از باقيمانده ي اشيا انتخاب ميكند$ \Leftarrow $يعني${n- n_{1} \choose n_{2} }$

$.$

$.$

$.$

r-)گروه اخر هم تتمه ي اخر اشيا را انتخاب مي كند$ \Leftarrow $يعني${n-( n_{1} + n_{2}+ ....+ n_{k-1} )\choose x_{k} }$

بنابراين طبق اصل ضرب تمام حالت هارا ضرب ميكنيم يعني

$${n- n_{1} \choose n_{1} }{n\choose n_{2} }.......{n-( n_{1} + n_{2} +...+ n_{k-1}) \choose n_{k} }$$

حال سوال

به چند طريق 12 نفر به گروه هاي Abc تقسيم مي شوند؟؟

با تو جه به رابطه بالا ..برابر است با....

$${12\choose4}{8\choose4}{4\choose4}$$

توسط fardina (17,196 امتیاز)
+2
پس باید سوالو درست می نوشتید. این جوابی که شما نوشتید برای وقتی درسته که بگه انتخاب $r $گروه از $n$ شی به طوریکه گروه اول $n_1$ عضو و...و گروه $r$ام $n_r$ عضو داشته باشد. که در اینصورت مساله خیلی راحت تر با استفاده از مفاهیم ابتدایی قابل حل است.
ولی وقتی میگید $r$ گروه از $n$ شی دیگه محدود نکردید که گروه ها چند عضوی باشند.

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...