به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
394 بازدید
در دبیرستان توسط BSH (9 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein

در درس معادله‌های کسری ریاضی پایهٔ هشتم به ما این تمرین را داده‌اند که معادله‌های زیر را حل کنیم.

$$\frac{1}{x}+\frac{7}{x}+\frac{13}{x}+\dots+\frac{55}{x}=5\\ \frac{3}{2x}+\frac{4}{3x}+\frac{5}{4x}=3x$$
توسط Elyas1 (4,475 امتیاز)
+2
در سوال اول مخرج x است و باید صورت ها را با هم جمع کنید که مجموع جملات یک دنباله حسابی با قدرنسبت ۶ است.  در سوال بعدی هم کافیست دو طرف معادله را در $24x$ ضرب کنید.

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط UnknownUser (1,608 امتیاز)

به نام خدا

$$\frac{1}{x} + \frac{7}{x} + \frac{13}{x} + \cdots + \frac{55}{x} = 5$$

برای حل این معادله برحسب $x$، ابتدا طرفین را در $x$ ضرب کنید.

$$1 + 7 + 13 + \cdots + 55 = 5x$$

اکنون به‌راحتی متوجه می‌شوید که طرف چپ معادله، مجموع جملات یک دنبالۀ حسابی با قدر نسبت 6 است. حاصل مجموع طرف چپ معادله را به‌دست آورید. فرمول محاسبۀ مجموع جملات یک دنبالۀ حسابی، به‌صورت زیر است:

$$S_n=\frac{n}{2}\cdot(a_1+a_n)$$

که $S_n$ نماد مجموع $n$-جملۀ اول دنباله و $n$ تعداد جملاتی از دنباله است که می‌خواهیم مجموع آن‌ها را به‌دست آوریم و همچنین $a_1$ و $a_n$ به‌ترتیب یعنی اولین و $n$-اُمین جمله از دنباله. در این مورد، $a_1$ برابر با $1$ و $a_n$ برابر با $55$ است. حالا فقط مقدار $n$ می‌مانَد. می‌دانیم که فرمول جملۀ $n$-اُم یک دنبالۀ حسابی، به‌صورت زیر است:

$$a_n=a_1+(n-1)d$$

پس برای به‌دست آوردن مقدار $n$، باید مقادیر $a_n$ یعنی 55 و $a_1$ یعنی 1 و $d$ (قدر نسبت) یعنی 6 را در تساوی بالا قرار دهید و بعد تساوی را برحسب $n$ حل کنید تا مقدار $n$ به‌دست آید.

$$55=1+(n-1)\cdot 6 \Longrightarrow n = 10$$

حالا کافی است تا مقادیر $n=10$، $a_1=1$ و $a_n=55$ را در فرمول $S_n=\frac{n}{2}\cdot(a_1+a_n)$ قرار دهید تا $S_{10}$ به‌دست آید.

$$S_{10}=\frac{10}{2}\cdot(1+55) \Longrightarrow S_{10}=280$$

در نتیجه:

$$280=5x \Longrightarrow x=56$$
$$\frac{3}{2x} + \frac{4}{3x} + \frac{5}{4x} = 3x$$

برای حل این معادله برحسب $x$، ابتدا طرفین را در ک. م. م مخرج‌ها ضرب کنید. ک. م. م $2x$، $3x$ و $4x$ برابر با $12x$ است؛ پس طرفین معادله را در $12x$ ضرب کنید.

$$18 + 16 + 15 = 36x^2 \Longrightarrow 49 = 36x^2 \Longrightarrow x = \pm \sqrt{ \frac{49}{36} } = \pm \frac{7}{6} $$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...