به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
114 بازدید
در دانشگاه توسط Amirzf (8 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein

تابعِ $f(x)=|x|$ را بر روی بازهٔ $[-1,1]$ در نظر بگیرید. این تابع را با اسپلاین طبیعی تقریب به گونه‌ای تقریب بزنید که اگر این اسپلاین را با $s$ نمایش دهیم، داشته‌باشیم $f(1)=s(1)$، $f(-1)=s(-1)$، $f(-0.5)=s(-0.5)$ و $f(0)=s(0)$.

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط Hamed.Baghal (376 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein
 
بهترین پاسخ

همیشه یک تلاشی هم از خودتان ارائه کنید. یک جواب بسیط می‌نویسم تا یک نوع آموزش برای دیگران هم باشد. در ابتدا تعریف زیر را مرور می‌کنیم.

تعریف (درون‌یابی اسپلاین مکعبی): به ازای $n+1$ زوج مرتب داده شد‌هٔ
$(x_{n},y_{n}), \dots ,(x_{0},y_{0})$ یک درون‌یابی اسپلاین مکعبی $S$ یک تابع هموار تکه‌ای می‌باشد که در شرایط ذیل صدق نماید:

 1. $S(x)$ یک چندجمله‌ای در بازه‌ی $[x_{j},x_{j+1}]$ است که با $S_{j}(x)$ به ازای $j=0,\cdots ,n-1$ نمایش داده می‌شود،
 2. به ازای هر $j=0,\cdots ,n-1$ داشته باشیم $S_{j}(x)=y_{j}$ و $S_{j+1}(x)=y_{j+1}$،
 3. به ازای هر $j=0,\cdots ,n-2$ داشته باشیم $S_{j+1}(x_j)=S_j(x_{j+1})$،
 4. به ازای هر $j=0,\cdots ,n-2$ داشته باشیم $S_{j+1}'(x_j)=S_{j}'(x_{j+1})$،
 5. به ازای هر $j=0,\cdots ,n-2$ داشته باشیم $S_{j+1}''(x_{j})=S_{j}''(x_{j+1})$.

حال بیایید تعداد مجهولات و شرایط در تعریف را بشماریم. هر بازه‌ی $[x_{j},x_{j+1}]$ به ازای $j=0,\cdots ,n$، یک چندجمله‌ای از درجه‌ی $3$ دارد. بنابراین $4n$ ضریب داریم. از طرفی هم شرط دوم $n+1$ شرط و شروط سوم تا پنجم $3(n-1)$ شرط، در اختیار ما می‌گذارد. لذا $4n-2$ شرط، برای $4n$ مجهول داریم. بسته به اینکه دو شرط باقیمانده را چگونه انتخاب کنیم، می‌توانیم درون‌یابی اسپلاین مکعبی مختلفی را تعریف کنیم.

تعریف (درون‌یابی اسپلاین مکعبی طبیعی): یک درون‌یابی اسپلاین مکعبی می‌باشد که $$S''(x_{0})=S''(x_{n})=0.$$

حال بیایید به حل مسئله بپردازیم. چون سه بازه‌ی $[-1,-\frac{1}{2}]$، $[-\frac{1}{2},0]$، $[0,1]$ داریم. لذا این اسپلاین شامل سه چندجمله‌ای می‌باشد. پس $$S_{0}(x)=a_{0}+b_{0}(x+1)+c_{0}(x+1)^{2}+d_{0}(x+1)^{3}$$ برای بازه‌ی $[-1,-\frac{1}{2}]$، $$S_{1}(x)=a_{1}+b_{1}(x+1)+c_{1}(x+1)^{2}+d_{1}(x+1)^{3}$$ برای بازه‌ی $[-\frac{1}{2},0]$ و $$S_{1}(x)=a_{1}+b_{1}(x+1)+c_{1}(x+1)^{2}+d_{1}(x)^{3}$$ برای بازه‌ی $[0,1]$. به نوع انتخاب چندجمله‌ای‌ها برای راحتی کار دقت کنید. حال از شروط دوم و سوم داریم که $$S_{0}(-1)=1,\; S_{0}(-\frac{1}{2})=\frac{1}{2}=S_{1}(-\frac{1}{2}), \; S_{1}(0)=0=S_{2}(0),\; S_{2}(-1)=1,$$ پس

 • $a_{0}=1$
 • $a_{0}+b_{0}(\frac{1}{2})+c_{0}(\frac{1}{2})^{2}+d_{0}(\frac{1}{2})^{3}=\frac{1}{2}$
 • $a_{1}=\frac{1}{2}$
 • $a_{1}+b_{1}(\frac{1}{2})+c_{1}(\frac{1}{2})^{2}+d_{1}(\frac{1}{2})^{3}=0$
 • $a_{2}=0$
 • $a_{2}+b_{2}+c_{2}+d_{2}=1$.

حال از شرط چهارم می‌بینیم که $S_{0}'(-\frac{1}{2})=S_{1}'(-\frac{1}{2})$ و $S_{1}'(0)=S_{2}'(0)$. از اینجا داریم

 • $b_{0}+2c_{0}(\frac{1}{2})+3d_{0}(\frac{1}{4})=b_{1}$
 • $b_{1}+2c_{1}(\frac{1}{2})+3d_{1}(\frac{1}{4})=b_{2}$.

به همین ترتیب از شرط پنجم داریم که

 • $2c_{0}+3d_{0}(-\frac{1}{2})=c_{1}$
 • $2c_{1}+6d_{1}(\frac{1}{2})=c_{2}$.

در نهایت از شرط درون‌یابی اسپلاین مکعبی طبیعی می‌بینیم که

$$S_{0}''(-1)=S_{2}''(1)=0$$

این یعنی $c_{0}=0$ و $c_{2}+3d_{2}=0$.

اگر همه شروط را در کنار هم بگذاریم، به یک دستگاه معادلات خطی با $12$مجهول می‌رسیم. این ماتریس را می‌توان با هر نرم‌افزار ریاضی (مثلا میپل، متلب، متمتیکا و غیره) حل کرد. در نهایت جواب آخر برابر می‌شود با $$S(x) =\begin{cases} S_{0}(x) & ;\;x\in[-1,-\frac{1}{2}],\\ \\ S_{1}(x) & ;\;x\in[-\frac{1}{2},0],\\ \\ S_{2}(x) & ;\;x\in[0,1]. \end{cases} $$ که در آن $S_{0}(x)=1+(-1.1176)(x+1)+(0.4706)(x+1)^3$، $S_{1}(x)=0.5+(-0.7647)(x+(0.5))+(0.7059)(x+(0.5))^2+(-2.3529)(x+0.5)^3$ و $S_{2}(x)=(-1.8235)(x)+(4.2353)(x)^2+(-1.4118)(x)^3$.

در شکل زیر می‌توانید اسپلاین مورد نظر را ببینید. توضیحات تصویر

نکته: می‌توان ثابت کرد که در حالت کلی دستگاه معادلات خطی برای محاسبه‌ی ضرایب حاصل از درون‌یابی اسپلاین مکعبی طبیعی همیشه یک جواب منحصربفرد دارد. همچنین می‌توان برنامه‌نویسی حالت کلی‌تری برای درون‌یابی اسپلاین مکعبی طبیعی را انجام داد.


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...