به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
–1 امتیاز
329 بازدید
در دبیرستان توسط rezasalmanian (872 امتیاز)

اگر در عبارت زیر بین xوyرابطه خطی باشد.به ازای x=2مقدار yچند است؟ $2 x^{2}-9 x^{3} +5y-b+ax= \frac{a}{2} x^{3}+3y- \frac{b}{2} x^{2} $ من از رابطه xوyدر رابطه خط استفاده کردم.

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط mahdiahmadileedari (3,075 امتیاز)

اگر رابطه بین$x$ و$y$خطی باشد پس ضرایب با توان بیشتر از یک برابر صفر است.پس$$-b/2=2$$ یعنی$$b=-4$$ازطرفی$$-9=a/2$$یعنی$$a=-18$$با این کار جملات$x^2$ و$x^3$از طرفین مساوی حذف و معادله برابر است با:$$2y-18x=-4$$ که بازای$x=2$داریم$y=16$

توسط rezasalmanian (872 امتیاز)
–1
سپاس از زحمت شما
توسط mahdiahmadileedari (3,075 امتیاز)
سلامت باشید

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...