به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
82 بازدید
در دبیرستان توسط mahdiahmadileedari (3,043 امتیاز)

در یک گروه $5400$ نفری از هر $20$دانش آموز$9$نفر دختر و$11 $نفر پسر هستند. رده سنی آنها از یازده تا چهارده سال است.در این میان تعداد دختران دوازده سال برابر تعداد پسران سیزده سال و تعداد پسران یازده سال برابر دختران چهارده سال است.تعداد پسران چهارده سال در مقایسه با پسران دوازده سال یا دختران سیزده سال$ 35 $نفر بیشتر است.نسبت پسران یازده سال به دختران همسال $4$به$3$ است.در حالی که نسبت دختران چهارده سال به پسران همسال$ 1$به$3$ است. تعداد پسر و دختر هر رده سنی را بیابید.

1 پاسخ

+3 امتیاز
توسط کیوان عباس زاده (3,100 امتیاز)
ویرایش شده توسط mahdiahmadileedari
 
بهترین پاسخ

از هر 20 نفر 9 نفر دختر و 11 نفر پسر هستندپس $ \frac{9}{20} $ از $5400$ نفر دختر و $ \frac{11}{20} $ از $5400$ نفر پسر هستند . بنابراین تعداد دختران و پسران به ترتیب برابر است با :

$$ \frac{9}{20} \times 5400=2430$$ $$\frac{11}{20} \times 5400=2970$$

با توجه به مفروضات مسئله می توان نمودارهای زیر را رسم کرد : ( توجه کنید طبق فرض مسئله تعداد پسران 14 سال از تعداد پسران 12 سال یا تعداد دختران 13 سال 35 نفر بیشتر است پس تعداد پسران 12 سال با تعداد دختران 13 سال برابر است )

توضیحات تصویر

تعداد دختران $2430$ نفر است پس با توجه به نمودارهای بالا داریم :

$$ \frac{3}{4} y+x+z+y=2430 \ \ \ \ast $$

تعداد پسران $2970$ نفر است پس با توجه به نمودارهای بالا داریم :

$$y+z+x+z+35=2970$$

اگر معادله دوم را منهای معادله اول کنیم خواهیم داشت :

$$z- \frac{3}{4} y+35=540 \ \ \ \clubsuit $$

از طرفی نسبت تعداد دختران 14 سال به پسران 14 سال 1 به 3 است پس :

$$ \frac{y}{z+35} = \frac{1}{3} $$

که بعد از طرفین وسطین خواهیم داشت :

$$3y-z=35 \ \ \ \spadesuit $$

پس با توجه به معادلات $ \clubsuit $ و $ \spadesuit $ دستگاه 2 معادله 2 مجهول زیر را داریم :

$$z- \frac{3}{4} y+35=540$$ $$3y-z=35$$

بعد از حل دستگاه مقادیر $y$ و $z$ عبارتند از :

$$y=240 \ \ \ \ \ z=685$$

بعد از جاگذاری در معادله $ \ast $ مقدار $x$ برابر $1325$ است .

حال به راحتی می توان تعداد پسران و دختران هر رده سنی را بدست آورد .

توضیحات تصویر


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...