به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
429 بازدید
در دبیرستان توسط Elyas1 (4,475 امتیاز)

می دانیم که احتمال $p(A | B)$ را می توان به شکل زیر نمایش داد:

$P(A | B)= \frac{n(A \cap B)}{n(B)} $

حال صورت و مخرج را در $ \frac{1}{n(s)} $ ضرب می کنیم:

$P(A | B)= \frac{ \frac{n(A \cap B)}{n(S)} }{ \frac{n(B) }{n(S)}} = \frac{P(A \cap B)}{p(B)}$

توجه: منظور از $n(S)$ تعداد اعضای فضای نمونه است.

حال به سوال و پاسخ آن که از صفحه $55$ کتاب آمار و احتمال یازدهم گرفته شده است دقت کنید:

تیم ملی والیبال ایران$14$ بازیکن دارد که قد هیچ دو نفری برابر نیست. اگر یکی از بازیکن ها را یه تصادف انتخاب کنیم.

الف) احتمال اینکه آن بازیکن، بلند قدترین بازیکن تیم باشد؟

ب) بازیکن دیگری را به تصادف انتخاب می کنیم و مشاهده می کنیم که از بازیکن اول کوتاه تر است. احتمال اینکه بازیکن اول بلند قدترین بازیکن تیم باشد چقدر است؟

حل: پاسخ الف ساده است با توجه به اینکه یکی از $14$ بازیکن، بلند قدترین بازیکن تیم است، احتمال اینکه آن فرد همان باشد که ما تصادفا انتخاب کرده ایم $ \frac{1}{14} $ است.

برای به دست آوردن پاسخ ب دو پیشامد$A$ و $B$ رابه شکل زیر تعریف می کنیم:

$A$: بازیکن اول بلند قدترین بازیکن تیم است.

$B$: بازیکن اول بلند قدتر از بازیکن دوم است.

$P(A | B)= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{ \frac{1}{14} }{ \frac{1}{2} } = \frac{1}{7} $

دلیل اینکه$p(B)= \frac{1}{2} $, این است که احتمال اینکه بین دو بازیکن اولی یا دومی بلند قدتر باشد، برابر است.

سوال: مگر $n(s)$ صورت و مخرج برابر بود که کتاب از رابطه $P(A | B)= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ استفاده کرد؟ تعداد اعضای فضای نمونه صورت برابر با $14$ است در حالی که مخرج تعداد اعضا فضای نمونه اش برابر با $2$ است. در ابتدا برای اثبات رابطه صورت و مخرج را در $ \frac{1}{n(s)} $ ضرب کردیم. در اینجا $n(S)$ که در صورت هست با $n(S)$ مخرج برابر نیست. پس نمی توان از این رابطه استفاده کرد. پس چرا کتاب درسی سوال را اینگونه جواب داده است؟

مرجع: آمار و احتمال یازدهم_ صفحه 55
توسط amir7788 (2,934 امتیاز)
ویرایش شده توسط amir7788
+1
این راه‌حل کتابه یا راه حل خودتان؟ضمنا برای حل یه مسئله یه فضای نمونه ای داریم دو فضای نمونه ممکن نیست بویژه در فرمول ریاضی.
توسط Elyas1 (4,475 امتیاز)
@amir7788 راه حل کتاب می باشد.
مشکل بنده همین است که چرا دو فضای نمونه داریم.
توسط amir7788 (2,934 امتیاز)
ویرایش شده توسط amir7788
حل مسئله کتاب بر اساس نسبت احتمال صورت به مخرج است. عدد 2 و 14 نشانه فضای نمونه نمی باشد. در حل ب در واقع دو انتخاب تصادفی داریم پس فضای نمونه آن 14در 14 می باشد.

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط amir7788 (2,934 امتیاز)
ویرایش شده توسط amir7788
  • این مسئله را می توان به سه روش حل کرد روش اول همان روش کتاب می باشه که احتمال هر کدام بدست می آورد یعنی اول یک انتخاب داره احتمال آن یک چهاردهم هیج نگاهی به انتخاب دوم نداره انتخاب دوم برایش اهمیت نداره هر چند می توانست انتخاب دوم اعمال کنه هر چند فضای نمونه تغییر می کنه اما نتیجه آن یکسان می باشه، بعد از انتخاب اول دوباره یک انتخاب دیگر انجام می دهدکه احتمال آن یک دوم است. در اینجا هم می توانست فضای نمونه ای دوتایی مانند روش بعدی انتخاب کنه اما تاثیری در نتیجه ندارد.
  • حل قسمت ب مسئله، از آنجا که دو انتخاب تصادفی داریم بنابر فضای نمونه دوتایی با مولفه های متمایز می باشه و پیشامدها زیر مجموعه آن می باشند $$n(S) =14×13\quad n(A) =13\quad n(B) =1+2+3+...+13=13×7 \Rightarrow p(A) = \frac{n(A) }{n(S) }= \frac{13}{14×13}= \frac{1}{14}، p(B) = \frac{n(B) }{n(S) }= \frac{13×7}{14×13} = \frac{1}{2} $$ در نتیجه

$$\frac{p(A) }{p(B)} = \frac{1}{7} $$

  • روش سوم. در احتمال شرطی، مفهومش این است که شرط اتفاق افتاده یعنی فضای نمونه ما همان شرط مسئله است که این فضای نمونه نیز دوتایی است. بنابر $$p(A/B) = \frac{n(A \bigcap B) }{n(S) =n(B) } = \frac{n(A) }{n(B) } = \frac{13}{13×7} = \frac{1}{7} $$
توسط Elyas1 (4,475 امتیاز)
@amir7788 من متوجه نشدم. چرا با اینکه فضای نمونه صورت و مخرج متفاوت است پاسخ صحیح است. ما در اثبات فرمول مگر نمی گوییم که فضای نمونه صورت و مخرج باید برابر باشد؟ ولی اینجا که اینطور نیست.

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...