به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
1,224 بازدید
در دبیرستان و دانشگاه توسط mohammadreza2001 (19 امتیاز)
ویرایش شده توسط UnknownUser

دنباله‌های زیر داده شده‌اند. فرمول بازگشتی و ضابطۀ دنباله را مشخص کنید.

$$\{1, 3, 5, 7, 9, ...\}$$ $$\bigg\{-1, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, -\frac{1}{25}, ...\bigg\}$$

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط UnknownUser (1,608 امتیاز)
ویرایش شده توسط UnknownUser

به نام خدا

$$\{1, 3, 5, 7, 9, ...\}$$

می‌دانیم که این دنباله، دنبالۀ اعداد طبیعی فرد است و ضابطۀ آن $2n-1$ ($n\in\mathbb{N}$) است و همچنین رابطۀ بازگشتی آن نیز $a_n=a_{n-1}+2$ ($a_1=1$).


$$\bigg\{-1, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, -\frac{1}{25}, ...\bigg\}$$

پس از کمی دقت، می‌توانید متوجه شوید که ضابطۀ آن $\large\frac{-1}{n^2}$ ($n\in\mathbb{N}$) است. برای به‌دست آوردن فرمول بازگشتی‌اش نیز می‌توانید تفاضل دو جملۀ متوالی را به‌صورت زیر به‌دست آورید:

$$a_n-a_{n-1}= \bigg(\frac{-1}{n^2}\bigg)-\bigg( \frac{-1}{(n-1)^2}\bigg) $$

در نتیجه رابطۀ بازگشتی‌اش به‌شکل زیر است:

$$\boxed{a_n=a_{n-1}+\frac{2n-1}{(n^2-n)^2},\space (a_1=-1)}$$

همچنین یک رابطۀ بازگشتی دیگر نیز به‌شکل زیر است:

$$\boxed{a_n= -\frac{1}{\bigg(\bigg| \sqrt{ -\frac{1}{a_{n-1}} } \bigg| +1\bigg )^2},\space (a_1=-1)}$$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...