به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
190 بازدید
در دبیرستان توسط Sam11 (26 امتیاز)

دو چراغ چشمک زن در یک چهار راه وجود دارد. در هر بیست ثانیه، چراغ اول 40 بار و چراغ دوم 60 بار چشمک می زند. اگر این دو چراغ با هم شروع به کار کنند، بعد از گذشت 4 ساعت چند بار هم زمان چشمک می زنند؟ آیا در اینجا از ب.م.م باید استفاده کنیم یا ک.م.م؟ لطفا با دلیل جواب دهید.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط قاسم شبرنگ (260 امتیاز)

بنابه آنچه من دریافت کردم باید زمان تناوب چشمک چراغها در هر مورد برابر باشد.

طبق اطلاعات مساله چراغ اول بعد از هر$ \frac{1}{2} $ ثانه و چراغ دوم بعد از $ \frac{1}{3} $ ثانیه یک بار چشمک میزنند (چراغ اول کندتر است) و چون $[2,3]=6$ پس چراغ اول بعد از هر $ \frac{3}{6} $ ثانیه و چراغ دوم بعد از هر $ \frac{2}{6} $ ثانیه چشمک میزند.

در دو الگوی زیر زمان چشمک زدن چراغها به ترتیب مشخص شده است:

$ \frac{1}{6} , \frac{2}{6} , \underline{ \frac{3}{6} }, \frac{4}{6} , \frac{5}{6},\underline{ \frac{6}{6} }, \frac{7}{6} ,...$

$\frac{1}{6} , \underline{ \frac{2}{6} }, \frac{3}{6} , \underline{ \frac{4}{6} }, \frac{5}{6} , \underline{ \frac{6}{6} } , \frac{7}{6},...$

زمان چشمک زدنها به ترتیب به صورت $ \frac{3n}{6} $ و $ \frac{2m}{6} $ است که $(m,n \in N)$.

بنابر این در جایی این کار همزمان اتفاق می افتد که: $ \frac{3n}{6} = \frac{2m}{6} $.یعنی صورتها هم مضرب $2$ است و هم مضرب $3$ یعنی در مضارب مشترک $2$ و $3$ یعنی در مضارب $6$.

حالا باید زمان مورد نظر را به ثانیه تبدیل کنیم:

$4 \times 60 \times 60=\frac{4 \times 60 \times 60 \times 6}{6}= \frac{(4 \times 60 \times 60) \times 6}{6} $

یعنی این کار $4 \times 60 \times 60$ دفعه اتفاق می افتد.

$ \Box$


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...