به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
1,561 بازدید
در دبیرستان توسط sahar3 (735 امتیاز)
ویرایش شده توسط sahar3

$$ax+by+cz=d$$

$$a'x+b'y+c'z=d'$$

$$a''x+b''y+c''z=d ''$$

اين سه معادله خطي سه صفحه را در نمايش ميدهند

اين صفحه نسبت به چه حالاتي دارند ومعادلات انها بايد چه شرايتي داشته باشد كه حالات انه به وجود بيايد با علت خيلي ممنون

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط fardina (17,196 امتیاز)

شرط موازی بودن و متقاطع بودن و منطبق بودن را در اینجا بخوانید.

  1. سه صفحه موازی: در اینصورت سه صفحه دارای هیچ نقطه اشتراکی نیستند.( شرط موازی بون سه صفحه موازی بودن دو به دوی آنها است.)
  2. دو صفحه منطبق و سومی با آنها موازی: در این حالت هم سه صفحه نقطه اشتراک ندارند(توجه کنید که دو صفحه که منطبق هستند با هم اشتراک دارند ولی اشتراک سه صفحه تهی است)enter image description here
  3. سه صفحه منطبق: در این حالت کل صفحه برابر است با اشتراک سه صفحه.
  4. سه صفحه در یک خط اشتراک دارند: در اینصورت اشتراک صفحات برابر یک خط استenter image description here

  5. دو صفحه موازی باشد و صفحه سوم این دو را قطع کند: اگر دو صفحه از سه صفحه با هم موازی باشند در اینصورت صفحه سوم این دو صفحه موازی را قطع می کند. توجه کنید که در این حالت هم سه صفحه با هم نقطه اشتراک ندارند.

  6. دو صفحه متقاطع و صفحه سوم با خط تقاطع دو صفحه قبلی موازی باشد: در اینصورت اشتراک صفحات تهی است.enter image description here

  7. دو صفحه منطبق و سومی این دو را قطع کند در این حالت هم اشتراک صفحات یک خط است.

  8. سه صفحه در یک نقطه اشتراک داشته باشند:enter image description here


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...