به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
201 بازدید
در دبیرستان و دانشگاه توسط MK90 (349 امتیاز)
ویرایش شده توسط fardina

اگر $f : X \rightarrow R $ انتگرال پذیر باشد نشان دهید $f$ بر هر زیرمجموعه اندازه پذیر از $X$ مانند $E$ نیز انتگرال پذیر است و داریم : $$ \int _{X} f d \mu = \int_{E} f d \mu + \int_{ E^{c} } f d \mu $$

مرجع: Aliprantis-Burkinshaw-Principles of real analysis-3ed.1998 صفحه 174
توسط erfanm (13,764 امتیاز)
+2
لطفا عنوان مناسبی برای سوالات خود انتخاب نمایید. عنوان کلی «انتگرال گیری» بیانگر دقیق سوال نیست برای اینکار بهتر است متن خود سوال را بنویسید.

1 پاسخ

+3 امتیاز
توسط fardina (17,196 امتیاز)

برای هر $E$ اندازه پذیر داریم $$\int_E|f|d\mu=\int |f|\chi_Ed\mu\leq\int|f|d\mu< \infty$$

پس $f$ روی $E$ نیز انتگرال پذیر است.

و از خطی بودن انتگرال یعنی $\int(af+bg)d\mu=a\int fd\mu+b\int gd\mu$ داریم:

$$\begin{align}\int_Efd\mu+\int_{E^c}d\mu&=\int f\chi_Ed\mu+\int f\chi_{E^c}d\mu\\ &=\int (f\chi_E+f\chi_{E^c})d\mu\\ &=\int f(\chi_E+\chi_{E^c})d\mu\\ &=\int f\chi_{E\cup E^c}d\mu\\ &=\int f\chi_Xd\mu\\ &=\int_X fd\mu\end{align}$$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...