به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
114 بازدید
در دبیرستان توسط rezasalmanian (872 امتیاز)

Xاز Y سنش را پرسید،Yگفت زمانی که تو سن من بودی ،سن من نصف سن تو بود .زمانی که سن من با سن تو برابر شود، سه برابر سن من برابر با 5 واحد بیش تر از 2برابر سن تو می شود.سن Xچه قدر است؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط Mohsen94 (486 امتیاز)

سلام از صورت سوال متوجه میشویم که سن y کمتر از x هست پس:

$x-a=y$

گفته شده اگر سن x به سن y برگردد سن y آن زمان (y-a) نصف سن x آن زمان (x-a)هست :

$x-a=2(y-a)$

نتیجه:

$2y-x=a , x=y+a$

پس: $y=2a$

پس y شد 2a و چون $x=y+a$ نتیجه x هم میشود 3a

در قسمت دوم گفته اگر سن y به x برسد سه برابر سن y زمان آینده (y+a)برابر با پنج واحد بیشتر از دو برابر سن x زمان آینده (x+a) میشود پس:

$3(y+a)=2(x+a)+5$

با گذاشتن مقادیر 2a , 3a بجای x , y در رابطه بالا a برابر 5 میشود پس:

$a=5 , x=15 , y=10$


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...