به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
1,509 بازدید
در دبیرستان توسط rezasalmanian (872 امتیاز)

30 نقطه بر دایره باشد چند ،چند ضلعی منتظم ساخته می شود؟

مرجع: ریاضی نهم
توسط yedost (1,868 امتیاز)
+1
فاصله نقاط از یکدیگر چقدر است؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط yedost (1,868 امتیاز)

اگر فرض کنیم فاصله 30 نقطه از هم یکسان است، دورهای زیر هرکدام یک چندضلعی منتظم تشکیل می دهند: $$1,2,3,4,...,30,1 \Rightarrow 30 ضلعی$$ $$1,3,5,...,29,1\Rightarrow 15 ضلعی$$ $$1,4,7,10,...,28,1\Rightarrow 10 ضلعی$$ $$1,6,11,...,26,1\Rightarrow 6 ضلعی$$ $$1,7,13,...,25,1\Rightarrow 5 ضلعی$$ $$1,11,21,1\Rightarrow 3 ضلعی$$ بنابراین6 چندضلعی منتظم می توان ساخت.

توسط rezasalmanian (872 امتیاز)
+1
با تشکر ، اگر فاصله ی نقاط برابر نباشد چه طور؟
توسط yedost (1,868 امتیاز)
+1
در این صورت باید فاصله تمام نقاط را از یکدیگر داشته باشیم و با بررسی نقاط هم فاصله چندضلعی های منتظم به دست می آید.

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...