به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
2,524 بازدید
در دبیرستان توسط bazarghan (95 امتیاز)
ویرایش شده توسط fardina

اثبات کنید مجموع یک عدد حقیقی مثبت با معکوسش بزرگتر یا مساوی دو است.

6 پاسخ

+4 امتیاز
توسط farshchian2090 (1,140 امتیاز)
انتخاب شده توسط bazarghan
 
بهترین پاسخ

فرض میکنیم تابع $f(x)= x+\frac1x$ که در آن $x>0$ با مشتق گیری از این تابع داریم :

$$ f'(x)=1-\frac1{x^2}=0 \Longrightarrow x^2=1 \Longrightarrow x=1 , -1 $$

که با توجه به مثبت بودن x مقدار 1 را که تایع f را مینیمم نیز میکند قبول میکنیم حال مقدار $f(1)=2$ مقدار مینیم تابع f به ازای x های مثبت است و این یعنی $f(x)= x+\frac1x\geq2$ به ازای هر x مثبت.

+4 امتیاز
توسط saderi7 (7,085 امتیاز)
$$a \in R$$ $$ (a-1)^{2} \geq 0$$ $$ a^{2} - 2a+1 \geq 0$$ $$ a \neq 0$$ $$ \frac{a^{2} }{a} - \frac{2a}{a} + \frac{1}{a} \geq \frac{0}{a} $$ $$ {a} - 2 + \frac{1}{a} \geq 0$$ $$ {a} + \frac{1}{a} \geq + 2$$
+4 امتیاز
توسط saderi7 (7,085 امتیاز)
ویرایش شده توسط saderi7
$$\tan (x) \in \mathbb{R}$$ $$\tan(x)+ \frac{1}{\tan(x)}= $$ $$\tan(x)+ \cot (x)= $$ $$ \frac{\sin(x)}{\cos(x)} + \frac{\cos(x)}{\sin(x)}=$$ $$ \frac{( \sin(x))^{2} +(\cos(x))^{2} }{\sin(x).\cos(x)}= $$ $$ \frac{1}{\sin(x).\cos(x)}= $$ $$ \frac{1}{ \frac{1}{2} \sin(2x)} $$ $$-1 \leq \sin(2x) \leq 1$$ $$ \frac{-1}{2} \leq \frac{1}{2} \sin(2x) \leq \frac{1}{2} $$ $$\frac{1}{ \frac{1}{2} \sin(2x)} \in (- \infty ,-2] \cup [2,+ \infty )$$ $$\tan(x)+ \frac{1}{\tan(x)} \in (- \infty ,-2] \cup [2, \infty )$$ $$if:\tan(x) > 0 \rightarrow \tan(x)+ \frac{1}{\tan(x)} \geq +2$$ $$if:\tan(x) < 0 \rightarrow \tan(x)+ \frac{1}{\tan(x)} \leq -2 $$
توسط fardina (15,261 امتیاز)
+2
@saderi7
فقط باید اشاره میکردید که هر عدد حقیقی $x$ رو میتونیم به صورت $x=\tan y$ که $-\frac \pi 2 < y< \frac \pi 2$
توسط saderi7 (7,085 امتیاز)
+2
@fardina
درسته همینطوره که میفرمایید.
ولی من وقتی اینو گفتم $tan(x) \in R $ راه رو باز گذاشتم که خودشون عرایض شمارو نتیجه بگیرند!!
+3 امتیاز
توسط farshchian2090 (1,140 امتیاز)

البته اثبات با برهان خلف هم امکان پذیر است :

فرض میکنیم به برهان خلف x مثبتی وجود داشته باشد بطوریکه $ x+\frac1x< 2 $ حال چون x مثبت است با ضرب x در طرفین نامعادله فوق داریم : $$ x^2+1< 2x \Longrightarrow x^2-2x+1< 0 \Longrightarrow (x-1)^2< 0 $$

اما این تناقض است زیرا همواره $ (x-1)^2 \geq 0 $ و لذا حکم ثابت است.

+1 امتیاز
توسط kazomano (2,349 امتیاز)
ویرایش شده توسط fardina

درست میگید.من اشتباه کردم.جواب درست نبود.

همونطور که گفتن با فرض خلف سر آخر میرسیم به اینکه

$ (x-2)^{2}< 0 $ که تناقضه.

توسط fardina (15,261 امتیاز)
+2
صورت مساله اینه که ثابت کنید به ازای هر $x$ حقیقی مثبت داریم $x+\frac 1x\geq 2$
فرض خلف میشه اینکه فرض کنیم یک $x$ حقیقی مثبت موجود باشد که $x+\frac 1x< 2$
پس اون چیزی که شما نوشتید اشتباست.
+1 امتیاز
توسط saderi7 (7,085 امتیاز)

enter image description here


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...