به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
122 بازدید
در دبیرستان توسط Neseli (341 امتیاز)

ده نفر در مسابقه تنیس روی میز شرکت کرده اند. هر دو نفر از آنها بین خودشان یک مسابقه انجام داده اند. اولین بازیکن $ x_{1} $ برد و $ y_{1} $ باخت. دومین بازیکن در طول مسابقات $ x_{2} $ برد و $ y_{2} $ باخت و ... دهمین بازیکن $ x_{10} $ برد و $ y_{10} $ باخت داشته اند. ثابت کنید: $$ x_{1} ^{2} +x_{2} ^{2} +x_{3} ^{2}+ ... +x_{10} ^{2} = y_{1} ^{2}+ y_{2} ^{2}+ y_{3} ^{2}+... + y_{10} ^{2} $$

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط fardina (17,407 امتیاز)

راهنمایی:

$$y_i=9-x_i$$ برای هر $i=1,...,10$


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...