به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
147 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط rezasalmanian

a,b,c,d,e.قصد سخنرانی دارند. احتمال آنک کهbقبل از a سخنرانی کند چند است؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده توسط Taha1381

دو احتمال وجود دارد:

۱-$a$ بعد از $b$ سخنرانی کند.

۲-$b$بعد از $a$ سخنرانی کند.

که احتمال هر دو یکسان است.پس احتمال ان برابر می شود با :$\frac{1}{2}$

+1 امتیاز
پاسخ داده شده توسط

بدونه محاسبات می توانیم تشخیص دهیم احتمال $ \frac{1}{2} $ است. چون احتمال این که $b$ قبل از $a$ سخنرانی کند ($P(B)$) برابر است با احتمال این که $a$ قبل از $b$ سخنرانی کند ($P(A)$) و چون فقط یکی از این پیشامدها اتفاق می افتد ($P(A)+P(B)=1$) پس $P(A)= \frac{1}{2} $ .

روش دوم: تعداد کل حالات برابر است با $5!$ . از طرفی با توجه به حالت های سخنرانی $b$ که به صورت زیر است:

$$ b---- $$ $$ -b--- $$ $$ --b-- $$ $$ ---b- $$ $$ ----b $$

جواب برابر است با:

$$ \frac{(4+3+2+1+0)3!}{5!}= \frac{1}{2} $$

با توجه به اینکه اخیرا هزینه های نگهداری سایت افزایش چشمگیر چند برابری داشته، محفل ریاضی نیازمند حمایت مالی شما است.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

ابزارها:

سرگرمی: سودوکو جدید

رسم نمودار: Geogebra جدید

...