به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
291 بازدید
در دبیرستان توسط علوی (136 امتیاز)

یک تاس به گونه‌ای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد فرد $2$ برابر احتمال وقوع هر عدد زوج است. احتمال وقوع عددی بزرگتر از $3$ چقدر است؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط

p(1)+p(2)+p(3)+p(4)+p(5)+p(6)=1

p(1)=p(3)=p(5)=2x و p(2)=p(4)=p(6)=x

2x+x+2x+x+2x+x=1 9x=1

x= 1/9

p(a)=p(4)+p(5)+p(6)=x+2x+x=4x=4/9


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...