به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
+1 امتیاز
106 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط
ویرایش شده توسط

به ازای کدام مقدار m چهار ریشه ی معادله ی زیر تشکیل تصاعد حسابی می دهند ؟ $3 x^{4}-2(2m+1) x^{2}+m+1=0 $

1 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
ویرایش شده توسط

اگرمعادله درجه چهار دارای ریشه های $ \alpha $ و $ \beta $ و $ \gamma $ و$ \theta $ باشد آنگاه معادله آن به صورت $b(x- \alpha )(x- \beta) (x- \gamma )(x- \theta )=0 $ است

در این سوال ریشه ها برابر هستند با $a,a+d,a+2d,a+3d $ پس معادله برابر است با $$b(x-a)(x-a-d)(x-a-2d)(x-a-3d)=0 \Rightarrow b x^{4} -(3a+6d)x^3+(6a^2+18ad +11d^2)x^2-(3a^3+13a^2d+16ad^2+6d^3)x+... $$ با مساوی قرار دادن این دو معادله $m$ بدست می آید.

به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...