به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
188 بازدید
در دبیرستان توسط good4us (7,186 امتیاز)
بسته شده توسط AmirHosein

معادله زیرچندجواب دارد ؟ آنها رابیابید

$$[ \frac{x+3}{2}]=\frac{4x+5}{3} $$
مرجع: طراحی شخصی

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط good4us (7,186 امتیاز)
ویرایش شده توسط good4us

یک پاسخ

enter image description here

راه حل های دیگری ارائه کنید

+2 امتیاز
توسط fardinffa (482 امتیاز)

$ \frac{4x+5}{3} \leq \frac{x+3}{2} < \frac{4x+5+3}{3} \Rightarrow$ سپس

$3x+9 < 8x+16 \Longrightarrow x > -1.4$ و

$ 3x+9 \geq 8x+10 \Longrightarrow x \leq -0.2 $ بنابراین

$ \frac{4x+5}{3}=k \Rightarrow x= \frac{3k-5}{4}$

فقط دو جواب 0.5- و 1.25- به ازای k مساوی 0 و 1 قابل قبول است.

روش دوم :رسم نمودار


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...