به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
3,377 بازدید
در دبیرستان توسط alineysi (735 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein

در ضرب زیر حروف $U$، $K$، $S$، $M$ و $C$ معرف رقم‌های متمایزی هستند. حرف $S$ معرف چه عددی است؟

$$\overline{UKSMC}\times 4=\overline{CMSKU}$$

3 پاسخ

+6 امتیاز
توسط AmirHosein (19,620 امتیاز)
انتخاب شده توسط alineysi
 
بهترین پاسخ

من به جای حرف‌هایی که شما استفاده کردید از $x,y,z,w,u$ استفاده می‌کنم. چیزی که شما نوشتید را ساده‌تر بیان کنیم یعنی $$4(10000x+1000y+100z+10w+u)=10000u+1000w+100z+10y+x$$ اگر آن را ساده‌کنید یک عبارت خطی که چندجمله‌ای درجهٔ یک است (و البته چندمتغیره) خواهید داشت. من ارقام را به ۱ تا ۹ محدود می‌کنم برای ساده‌تر کردن حل (اگر ۰ را نیز مجاز کنید باید شروط را تغییر دهید که دستگاه برابری‌ها (معادلات) زیر نیز تغییر خواهد کرد). اینکه هر یکی از متغیرها مثلا $x$ می‌تواند مقداری بین ۱ تا ۹ بگیرد هم‌ارز با این است که $x$ باید ریشهٔ چندجمله‌ایِ $\prod_{i=1}^9(x-i)$ باشد. پس به ۵ چندجمله‌ای به این شکل مربوط به این شرط‌ها و چندجمله‌ای خطی بالا را برمی‌داریم. پاسخ‌های پرسش شما در واقع پاسخ‌های این دستگاه برابری‌های (معادلات) هستند.

پس تا اینجا پرسش شما به حل یک دستگاه از برابری‌ها تبدیل شد.

برای حل دستگاه‌های چندجمله‌ای راه‌های زیادی است، یکی از آنها استفاده از elimination theory است. و یکی از ایده‌ها برای این مسیر استفاده از پایه‌های گروبنر و ترتیب واژه‌نامه‌ایِ سره است. این روش شبیه روش حذفی گاوس در حل دستگاه‌های خطی است. یکی از متغیرها را بزرگتر از بقیه می‌گیرید و پایهٔ گروبنر با این ترتیب واژه‌نامه‌ای را محاسبه می‌کنید. چندجمله‌ای‌ِ تک‌متغیره بر حسب این متغیر در پایه را برداشته (اگر چنین چندجمله‌ای نبود آنگاه چندجمله‌ای ثابت صفر را بردارید) و ریشه‌هایش را محاسبه می‌کنید. سپس برای متغیرهای باقیانده نیز این کار را تکرار کنید. نقاطی که مختصاتشان این پاسخ‌ها هستند را امتحان می‌کنیم و مجموعه‌ٔ پاسخ‌ها را خواهید داشت (البته روش‌های زیادی داریم مانند RUR که از آقای Fabrice است یا CAD و غیره). مرحلهٔ آخر که امتحان کردن است را نیز می‌توانستیم الگوریتم‌وار خودکار بدون جایگذاری در دستگاه برابری‌ها انجام دهیم یعنی با حذف نقاط در بینهایت و غیره که نیازمند بحث فضاهای تصویری است.

به هر حال برای پرسش شما تنها نکته تشکیل ۶ چندجمله‌ای است و سپس تایپ دستورها در یک نرم‌افزار. در زیر محاسبه با نرم‌افزار Maple را قرار داده‌ایم.

enter image description here

همانطور که می‌بینید برای هر متغیر یک چندجمله‌ای درجهٔ یک داریم که یک ریشه و یک انتخاب می‌دهد. یک ۵-تایی مرتب برای امتحان کردن داریم یعنی $(2,1,9,7,8)$ که در دستگاه صدق می‌کند (البته اگر بیشتر از هندسهٔ جبری بدانید این دستگاه نقطه در بینهایتی ندارد و این نقطه مطمئنا پاسخ است).

+5 امتیاز
توسط erfanm (13,856 امتیاز)

اینکه هر دو عدد 5 رقمی هستند نشان می دهد که $ 4U < 10$ یعنی $ U < 3 $

اما از طرف دیگر یکان حاصلضرب $4C$ برابر $U$ است که در مضارب 4 یکانی برابر با $1$ ظاهر نمی شود پس نتیجه می شود که $$U=2$$

پس ازاینکه یکان حاصلضرب $4C$ برابر $2$ است داریم: $C $ یا $3$ یا $8$ است. از آنجایی که $C \geq 4U=8 $ پس $C=8$ و این یعنی هیچ دهگانی از ضرب $4$ در $K$ به $4U$ اضافه نشده است یعنی $ 4K < 10 $ پس باز $ K < 3 $ است.

یکان $4M+3$برابر است $K$ یعنی یا$1$ یا $2$ است. اما از آنجایی که $4M+3$ فرد است این یکان برابر $1$ است. پس $M $ برابر $2$ یا $7$ است

اما از طرف دیگر داریم $M \geq 4K$ و این یعنی $M=7$

یکان $4S+3$ برابر $ُُS$ است از آنجایی که $4S+3$ فرد است پس $ُُS$ فرد است. که فقط $9$ امکان پذیر است.

+2 امتیاز
توسط good4us (7,311 امتیاز)
$ 21978 \times 4=87912 $

پس رقم s ، برابر9 است

توسط alineysi (735 امتیاز)
+2
ممنون.میشه روش حل خودتون رو توضیح دهید
توسط good4us (7,311 امتیاز)
+4
من از روش منطق و امکان حالات و آزمون وخطا پیش رفتم
مثلأ 4 باید در عددی ضرب شود که رقم صدهزارهافقط 1 یا 2 می تواندباشدو...

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...