به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
171 بازدید
در دبیرستان توسط 890239535

بعد های داخلی یک صندوق به شکل مکعب مستطیلی 40،80،50 سانتی متر است،حداکثر چند قوطی مکعب شکل به بعد 20 سانتی متر داخل آن میتوان گذاشت؟

20 80 16 160 جوب من: 40×80×50÷20×20×20=20مکعب

مرجع: تست هوش

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط mdardah

اگر قاعده مکعب مستطیل را40 در80درنظر بگیریم ردیف اول با8مکعب پر میشود وچون ارتفاع مکعب مستطیل 50 میباشددو ردیف بشتر نمیتوان مکعب قرار داد بنابراین دو ردیف هشت تایی 16 مکعب قرار میگیرد.

توسط rezasalmanian
+1
تشکر از این که به جای متن توضیح دادید.
+1 امتیاز
توسط rezasalmanian

16 مکعب قدری هم فضای خالی ایجاد می شود.که نمی توان مکعب جایگزین کرد.

توسط 890239535
توضیح میدادی چطور میشه 16 تا مکعب
توسط rezasalmanian
اگر قاعده مکعب مستطیل را40 در80درنظر بگیریم ردیف اول با8مکعب پر میشود وچون ارتفاع مکعب مستطیل 50 میباشددو ردیف بشتر نمیتوان مکعب قرار داد بنابراین دو ردیف هشت تایی 16 مکعب قرار میگیرد.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...