به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
425 بازدید
در دبیرستان توسط behruz (1,417 امتیاز)
ویرایش شده توسط fardina

در تساوی $\frac{31}{32}=\frac{1}{a}+\frac1b+\frac1c+\frac1d+\frac1e $ اگر $a ,b , c, d , e $ اعداد متمایزی باشند حاصل $a+b+c+d+e $ برابر است با:

الف) 32

ب)62

ج) 120

د)16

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط behruz (1,417 امتیاز)

چون شمارنده های $32$ عبارتند از : $1 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 $ قرار میدهیم: $a=2 , b= 4 , c = 8 , d=16 , e=32$ در اینصورت با مخرج مشترک گیری خواهیم داشت: $ \frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}=\frac{31}{32} $ در نتیجه $a+b+c+d+e=62$.


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...