به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
55 بازدید
در دبیرستان توسط امیرارشیا۱۳۸۳

3my+mx+2x+y-7m+1=0 معادله قطرهای دایره ای به شکل فوق است اگر این دایره بر محور طولها مماس باشد مساحت آن چقدر است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط good4us

دومقدار دلخواه به m بدهیم مانند 0 و 1- باحل دستگاه زیر به نقطه $(-2,3)$ که مرکز دایره است میرسیم وباتوجه مماس بودن برمحور طولها شعاع دایره 3(عرض نقطه مرکز) خواهد بود که به این ترتیب مساحت برابر $9 \pi $ است.

$$ \begin{cases}y+2x=-1 &\\-2y+x=-8 & \end{cases} $$
توسط good4us
امیرارشیا1383@ پاسخ را بررسی کنید

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...