به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
394 بازدید
در دبیرستان توسط ft1376 (84 امتیاز)

در شکل زیر AM میانه مثلث ABC و MN II AD میباشد.مساحت مثلث ABC چند برابر مثلث DNC میباشد؟

توضیحات تصویر

توسط ft1376 (84 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein
سلام. تایپ سوال چه مشکلی دارد؟
توسط ft1376 (84 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein
سلام. بله. مثلث DNC

3 پاسخ

+2 امتیاز
توسط good4us (7,176 امتیاز)
$ \frac{ S_{ \triangle ABC} }{S_{ \triangle DNC}}= \frac{AH \times BC}{NH' \times DC} $

باتوجه به اینکه $MN||AD$ باتوجه به تشابه مثلث های MNC و ADC نسبت تشابه دو مثلث $ \frac{DC}{MC} $

با نسبت ارتفاع های نظیریعنی $ \frac{AH}{NH'} $ برابر است.

$$ \frac{ S_{ \triangle ABC} }{S_{ \triangle DNC}}= \frac{DC}{MC} \times \frac{2MC}{DC}=2 $$ توضیحات تصویر

توسط Elyas1 (4,377 امتیاز)
بسیار عالی استاد گرامی.
توسط good4us (7,176 امتیاز)
Elyas1@شما لطف دارید
+1 امتیاز
توسط Elyas1 (4,377 امتیاز)

به نام خدا.

قبل از هر چیز بگویم که من با نرم‌افزار های رسم اشکال هندسی آشنایی ندارم و برای همین از شکل استفاده نمی کنم.

ممکن است سوال سخت به نظر آید و بگویید دو مثلث DNC و ABC چه ارتباطی با هم دارند؟ ولی برای حل این مسئله از فرمول ( ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر دو) کمک می گیریم!

ابتدا من بدون توضیح گام های حل مسئله را می گویم و به نظرم خواننده هم ابتدا گام های حل مسئله را بخواند و سپس دوباره شروع به حل کردن مسئله بکند.(چون این جوری مزه اش بیشتره):))

۱_ نسبت مساحت ABC به DNC با توجه به اینکه در مثلث ABC قاعده BC و در مثلث DNC قاعده CD است را بنویسید.

2_ از M خطی موازی $AB$ رسم کنید.

3_ شما در این شکل دو تالس دارید از آن استفاده کرده و نسبت BC به CD را بیابید.

۴_ ارتفاع مثلث DNC را از رأس N و ارتفاع مثلث ABC از رأس A را رسم کنید. اکنون باز هم تالس داریم.

۵_اکنون نتیجه لازم را بگیرید.

حالا حل با توضیح:

ابتدا نسبت مساحت هایی که سوال خواسته را می نوسیم:

$\frac{S ABC}{S DNC} = \frac{h_1 ×BC}{h_2×CD} $

از M خطی موازی با AB رسم کنید تا AC را در k قطع کند. توجه داشته باشید که k وسط AC است. حال داریم:

$ MK \parallel AB \Longrightarrow \frac{CK}{AC} = \frac{CM}{BC}$

$NM \parallel AD \Longrightarrow \frac{CM}{CD} = \frac{CN}{AC} $

از دو تای بالا به نتیجه زیر می رسیم:

$ \frac{BC}{CD} = \frac{CN}{Ck} $

حال بریم سراغ ارتفاع ها. ارتفاع مثلثABC از رأس A را $h_1$ بنامید. و ارتفاع مثلث DNC از رأس N را $h_2$ بنامید. حال داریم:

$ \frac{h_1}{h_2} = \frac{AC}{CN}$

حالا این دو رابطه آخر را در هم ضرب می کنیم:

$\frac{S ABC}{S DNC}= \frac{AC}{CK}=2 $

اما چرا دو؟ در ابتدا گفتم که k وسط AC است و این یعنی $AC=2CK$.

0 امتیاز
توسط

شما باید از تالس استفاده کنید. چون دو خط موازی همند پس نسبت ها ی دو تکه ی دو ضلع مساوی است چون نسبت یک طرف یک به یک است پس nc= na در عین حال این دو مثلث ارتفاع وارد بر ضلع acشان مساوی است .پس تنها نسبت قاعده ها مهم است .چون قاعده ی acدو برابر nc است.پس مساحتش هم دو برابر آن است

توسط Elyas1 (4,377 امتیاز)
در مثلث ABC میانه AM است و MN با AD موازی است. پس NA=NC نیست. زیرا در این صورت BM=DM می شود!

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...