به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
186 بازدید
در دبیرستان توسط Moonlight (1 امتیاز)

در مثلث ABC ، $3AB=2AC$ ، راس A را تا نقطهD امتداد داده و از D خطی موازی میانه AM رسم میکنیم بطوری که ضلع AC را در نقطه E و BC را در نقطه N قطع کند نسبت $ \frac{AD}{AE} $ چقدر است ؟ (سعی کردم نسبت تالس را پیدا کنم اما موفق نشدم )

توسط MSS (1,545 امتیاز)
سوال مبهم است.
توسط good4us (5,171 امتیاز)
Moonlight@ اصلا جمله بندی شما درست نیست و سوال نامشخص است.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط mdardah (1,467 امتیاز)

درشکل پایین درمثلثDBN داریمAM وDNموازی طبق قضیه تالس داریم: $ \frac{AB}{AD} = \frac{BM}{MN} $ همچنین در مثلث AMC داریم$ \frac{AC}{AE} = \frac{MC}{MN} $ چون در این دو تناسب طرف دوم آنها مساوی است (نقطه M وسطBC استBM=MC) بنا براین داریم $ \frac{\AB}{AD} = \frac{AC}{AE} $ در نتیجه $ \frac{AD}{AE} = \frac{AB}{AC} $ طبق فرض3AB=2AC یعنی$ \frac{AB}{AC} = \frac{2}{3} $ بنابراین جواب $ \frac{2}{3} $ میباشد.


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...