به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
148 بازدید
در دبیرستان توسط MohammadHossein00 (7 امتیاز)

‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

توسط UnknownUser (1,608 امتیاز)
@MohammadHossein00 تایپ ریاضی MathJax موجود در سایت را یاد بگیرید تا به‌جای استفاده از تصویر، عبارت‌های ریاضی را بنویسید. همچنین به تلاش خود یا حداقل اینکه چه راه‌حلی به ذهن‌تان می‌رسد نیز اشاره کنید.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط قاسم شبرنگ (2,420 امتیاز)
انتخاب شده توسط MohammadHossein00
 
بهترین پاسخ

$S_n= \frac{n}{2}[a+(n-1)d\Rightarrow \frac{S_n}{n} = \frac{1}{2} [a+(n-1)d]$

$\frac{S_{n_1}}{n_1} (n_2-n_3)+ \frac{S_{n_2}}{n_2} (n_3-n_1)+ \frac{S_{n_3}}{n_3}(n_1-n_2)$

$= \frac{1}{2} [a+(n_{1} -1)d]( n_{2} - n_{3} )+ \frac{1}{2} [a+( n_{2}-1)d]( n_{3} - n_{1} )+ \frac{1}{2} [a+(n_{3} -1)d]( n_{1} - n_{2} )$

$= \frac{1}{2}(a-d)[n_2-n_3+n_3-n_1+n_1-n_2]+ \frac{1}{2} [n_1(n_2-nn_3)+n_2(n_3-n_1)+n_3(n_1-n_2)]$

$=0+0+ \frac{1}{2} [n_1n_2-n_1nn_3+n_2n_3-n_2n_1+n_3n_1]$

$=0+0+0$

$=0$


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...