به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
304 بازدید
در دانشگاه توسط رها (1,165 امتیاز)
ویرایش شده توسط erfanm

نشان دهید $L(X,Y)$ باناخ است اگر و تنها اگر $Y$ باناخ باشد.

که $L(X,Y)$ توابع کراندار و پیوسته از $X \longrightarrow Y$ می باشد

1 پاسخ

+3 امتیاز
توسط fardina (17,407 امتیاز)

فرض کنید $Y$ باناخ باشد. نشان می دهیم که $L(X,Y)$ هم باناخ است.

توجه کنید که چون $(X,\|.\|),(Y,\|.\|)$ فضاهای نرمدار هستند پس $L(X,Y)$ با نرم $\|T\|+\sup\{\|Tx\|:\|x\|=1\}$ به یک فضای نرمدار تبدیل می شود. ما نشان می دهیم که این نرم کامل است.

توجه کنید که می توان نشان داد که $$\sup\{\|Tx\|:\|x\|=1\}=\sup\{\frac{\|Tx\|}{\|x\|}:x\neq 0\}=\inf\{C:\|Tx\|\leq C\|x\|,\forall x\}$$

فرض کنید $\{T_n\}$ یک دنباله کوشی در $L(X,Y)$ باشد یعنی به ازای هر $\epsilon >0$ یک $N$ی یافت می شود که برای $m,n\geq N$ داریم $\|T_m-T_n\|< \epsilon$. اگر $x\in X$ در اینصورت $\{T_n x\}$ یک دنباله ی کوشی در $Y$ است زیرا به ازای هر $\epsilon> 0$ اگر $N$ را همان $N$ در تعریف کوشی بودن دنباله $\{T_n\}$ بگیریم برای $n\geq N$ داریم: $$\|T_mx-T_nx\|\leq\|t_m-T_n\|\|x\|< \epsilon\|x\|$$

چون $\{T_n x\}$ کوشی است و در $Y$ قرار دارد و $Y$ کامل است لذا همگراست. یعنی $y\in Y$ موجود است به طوریکه $T_n x\to y$ . نگاشت $T:X\to Y$ را به صورت $Tx=\lim_{n\to\infty}T_nx$ تعریف می کنیم.

نشان می دهیم که $\{T_n\}$ به سمت $T$ در $L(X,Y)$ همگراست.

برای این کار باید ابتدا نشان دهیم که $T\in L(X,Y)$ یعنی $T$ خطی و کراندار است است.ولی خطی بودن هم واضح است زیرا $T_n$ ها خظی هستند. در واقع $T(\alpha x)=\lim_n T_n(\alpha x)=\lim_n \alpha T_n x=\alpha\lim_nT_n x=\alpha Tx$ و به همین ترتیب نشان دهید $T(x_1+x_2)=T(x_1)+T(x_2)$

حال باید نشان دهیم که $T$ کراندار است. به ازای هر $\epsilon> 0$ یک $N$ ی هست که برای $m,n\geq N$ داریم $\|T_m-T_n\|< \epsilon$

بنابراین برای $m\geq N$ داریم: $$\|T_m\|\leq\|T_N\|+\epsilon$$

و لذا $$\|Tx\|=\lim_n\|T_mx\|\leq\lim\|T_m\|\|x\|\leq(\|T_N\|+\epsilon)\|x\|$$ و این یعنی $T$ کراندار است.

حالا باید ثابت کنیم $T_n\to T$ در $L(X,Y)$: برای هر$\epsilon> 0$ و $x\in X$ داریم $n\geq N\Rightarrow \\T_nx-Tx\|=\lim_{m\to\infty}\|T_nx-T_mx\|\leq\lim_{m\to\infty}\|T_n-T_m\|\|x\|< \epsilon\|x\|$

و لذا $n\geq N$ داریم $$ \|T_n-T\|=\sup\{\|(T_n-T)x\|:\|x\|=1\}\leq\epsilon$$

و این یعنی $T_n\to T$ و لذا حکم ثابت است.


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...