به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
5,681 بازدید
در دبیرستان توسط bazarghan (95 امتیاز)

ثابت کنید تعداد اعداد گنگ بیشتر از اعداد گویا است.

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط erfanm (12,614 امتیاز)

روش اول: متناظر با هر عدد گویا یک عدد گنگ معرفی میکنیم. و نشان میدهیم که اعداد گنگ دیگری هم وجود دارند.

$i$)عدد $ e $ یا حتی $ \pi $ را در نظر بگیرید. برای هر عدد گویای دلخواه $ \frac{a}{b} $ عدد گنگ $ e^{ \frac{a}{b} } $ یا $ \pi^{ \frac{a}{b} } $ را درنظر میگیریم و این نشان میدهد که اعداد گنگ حداقل دو برابر اعداد گویا هستند(متناظر یک گویا دو عدد گنگ موجود است) تازه اعداد رادیکالی هم هستند.

$ii$) هر عدد گویا را میتوان به صورت یک عدد اعشاری مختوم یا نامختوم متناوب است. اگر مختوم باشد مثلا $ a_{n} ...a_{1} / b_{0} ... b_{m} $ عدد گنگ $ a_{n} ...a_{1} / b_{0} ... b_{m}1001000100001... $ را نظیر میکنیم و اگر نامختوم متناوب و به صورت $ a_{n} ...a_{1} / b_{0} ... b_{m} \overline{ c_{1} ... c_{k} } $ باشد عدد گنگ $ a_{n} ...a_{1} / b_{0} ... b_{m} c_{1} ... c_{k}1c_{1} ... c_{k}01c_{1} ... c_{k}001c_{1} ... c_{k}..... $ را نظیر میکنیم.

حتی میتوان به جای 1 عدد 2 را قرار دهیم پس تعداد گنگها بیشتر است.

روش دوم: ثابت شده است که اعداد حقیقی ناشمارا و اعداد گویا شمارا هستند حال اگر اعداد گنگ شمارا باشند آنگاه اجتماع گویا و گنگ یعنی دو مجموعه شمارا ، شمارا می شود اما اعداد حقیقی ناشمارا هستند پس اعداد گنگ ناشمارا است. لذا از اعداد گویا بیشتر است.

توسط Taha1381 (1,636 امتیاز)
اعداد گویا شمارا است؟مطمعنید؟
توسط AmirHosein (9,945 امتیاز)
+1
@Taha1381 چرا شما به جای همزه از عین استفاده‌می‌کنید؟ غیر از مطمئن در اینجا که مطمعن نوشته‌اید، در جای دیگر دیدم سؤال را سعال نوشته‌اید. دیده‌ام که برخی ئ را ی بنویسند و یا ؤ را و، ولی نخستین بار است که می‌بینم فردی ئ و ؤ را ع بنویسد!
مجموعهٔ عددهای گویا شمارا هستند. خود آقای عرفان می‌توانند منبع مناسب معرفی‌تان کنند، به نظر دانشجوی ریاضی نیستید و گر نه در درس مبانی‌ریاضیات در ترم نخست کارشناسی با این گزاره برخورد می‌داشتید.
توسط Taha1381 (1,636 امتیاز)
ببخشید دو تاسوال داشتم:

۱-چرا مجموعه های ناشمارا بزرگتر از مجموعه های شمارا هستند؟

۲-از کجا می دانید پی ضربدر هر عدد گویایی گنگ است؟
توسط AmirHosein (9,945 امتیاز)
+1
@Taha1381 هر مجموعهٔ ناشمارایی یک زیرمجموعهٔ شمارا دارد ولی هیچ مجموعهٔ شمارایی دارای زیرمجموعهٔ ناشمارا نیست.
فرض کنید حاصل ضربتان گویا باشد آنگاه اگر آن عدد گویا را تقسیم بر عدد گویایی که در $\pi$ ضب کرده‌بودید بکنید حاصل (به شرط ناصفر بودن حاصلضرب که هم‌ارز با ناصفر بودن عدد ضرب شده در $\pi$ است) باید عددی گویا باشد ولی حاصل این تقسیم چیزی نیست جز خود $\pi$ که می‌دانیم گنگ است. پس فرض خلفتان باطل و از آنجا حاصلضرب هر عدد گویای ناصفر در عدد $\pi$، عددی گنگ است.
توسط Taha1381 (1,636 امتیاز)
خیلی ممنون.

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...