به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
3,004 بازدید
در دبیرستان و دانشگاه توسط amirm20

منظور از تجزيه يك بردار چيست وچگونه ميتوان يك بردار را تجزيه كرد؟؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط yedost
ویرایش شده توسط yedost

بردار a را درنظر بگیرید که با محور x زاویه $ \theta $ بسازد. از انتهای بردار a بر محور x عمود می کنیم مولفه افقی به دست می آید و آن را $ a_{x} $ می نامیم. یک بار هم بر محور y عمود می کنیم مولفه عمودی به دست می آید و آن را $ a_{y} $ می نامیم. با فرمول های زیرمی توان بزرگی مولفه ها را به دست آورد: $$a_{x} =acos \theta $$ $$a_{y} =asin \theta $$

لذا با تجزیه هر بردار به شکل زیر داریم: $$a= a_{x}i+ a_{y}j$$ enter image description here

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...