به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
1,040 بازدید
در دبیرستان توسط rezasalmanian (867 امتیاز)

ثابت کنید اعداد اول نامتناهی هستند.

مرجع: ریاضی مبتکران

2 پاسخ

+1 امتیاز
توسط Math.Al (1,560 امتیاز)

به نام خدا

معمولاً اثبات رایجی که برای این مطلب می‌آورند، اثبات اقلیدس است ولی در اینجا اثباتی را می‌بینید که به‌صورت مستقیم این مطلب را ثابت می‌کند و فردی به نام Filip Saidak، آن را ارائه داده‌است.

عدد طبیعی $n$ را در نظر بگیرید ($n > 1$). از آنجایی که $n$ و $n + 1$ نسبت به هم اول هستند و $n$ حداقل یک شمارندۀ اول دارد، پس عدد $N_1 = n(n + 1)$، حداقل دو شمارندۀ اولِ متمایز دارد. به‌طور مشابه، چون $N_1$ و $N_1 + 1$، نسبت به هم اول هستند، پس عدد $N_2 = N_1(N_1 + 1)$، حداقل سه شمارندۀ اول متمایز دارد (زیرا نشان دادیم که خود $N_1$ به تنهایی دو شمارندۀ اول متمایز دارد). این عمل می‌تواند بی‌نهایت بار تکرار شود و هر بار اعداد اول متمایز پیدا شوند؛ در نتیجه تعداد اعداد اول نامتناهی است. $\blacksquare$

0 امتیاز
توسط good4us (7,244 امتیاز)

باتوجه تمرین <<اگر2و3و...وp تمام اعداد اول کوکتریامساوی p باشند؛ثابت کنیدکه $N=(2 \times 3 \times ... \times p)+1$ یا اول است ویا عامل اول بزرگتر ازp دارد.>>درکتاب جبرسوم دبیرستان اعداد اول نامتناهی هستند اثبات:

برهان خلف :فرض کنیم Nاول نیست و عامل اول کوچکتریامساوی pمانند$ \acute{p} $ دارد

پس$N=\acute{p} \times Q$

$\acute{p} \times Q-(2 \times 3 \times ... \times \acute{p} \times ... \times p)=1$
$\acute{p}[ Q-(2 \times 3 \times ... \times p)]=1$

$ \acute{p}=1 $می شودکه تناقض است


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...