به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
1,034 بازدید
در دبیرستان توسط Under sky (558 امتیاز)
نمایش از نو توسط Under sky

در پرتاب یک تاس اگر عدد بزرگتر از $3$ بیاید، مجاز به پرتاب تاس دوم هستیم. احتمال اینکه مجموع دو عدد رو شده کمتر از $8$ شود چقدر است؟

آیا می‌توان این دو پیشامد را مستقل گرفت و جواب را به صورت $ \frac{6}{18} \times \frac{1}{3} $ نوشت؟

3 پاسخ

+1 امتیاز
توسط saderi7 (7,574 امتیاز)
انتخاب شده توسط Under sky
 
بهترین پاسخ

مجموعه حالاتی که بزرگتر از $3$ بیاید را مجموعه $A$ مینامیم در نتیجه خواهیم داشت : $A=\{4,5,6\}$ و مجموعه حالاتی را که مجموعه دو عدد کمتر از $8$ (در صورتی که پرتاب آن مجاز) باشد را مجموعه $B$ مینامیم که میدانیم $n(B)=6$ حال احتمال انکه پیشامد $B$ و $A$ پشت سر هم اتفاق افتاده باشد برابر خواهد شد با : $$P(A\cap B)=P_A(B)P(A)=(\frac{6}{18})(\frac{3}{6})$$

حال آیا پیشامد $B$ با پیشامد $A$ مستقل است ؟ برای مستقل بودن باید داشته باشیم : $$P_A(B)=P(B)$$ که $P(B)=\dfrac{6}{18}$ درنتیجه : $$P_A(B)=\frac{6}{18}= P(B)$$ پس این دو پیشامد مستقل هستند .

توسط Under sky (558 امتیاز)
+1
@saderi7  ممنون. به نظر من پاسخ صحیح باید به صورت  $$P(A\cap B)=P_A(B)P(A)=(\frac{6}{18})(\frac{1}{2})$$
باشد.
توسط saderi7 (7,574 امتیاز)
@Under sky
بله درست است .
+1 امتیاز
توسط good4us (5,171 امتیاز)

اگر 4بیایدو سپس یکی ازاعداد3یا2یا1 یا اگر 5 بیاید وسپس یکی ازاعداد2یا1 یا اگر 6 بیاید وسپس عدد1 بیاید مورد مطلوب است به این ترتیب احتمال برابر است با: $P= \frac{1}{6}(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6})=\frac{1}{6} $

+1 امتیاز
توسط salar (731 امتیاز)
ویرایش شده توسط salar

خیر

چون تاس اول در پرتاب کردن یا نکردن تاس دوم بنا به شرط اگر تاس اول از $3$ بیشتر باشد، تاثیر دارد از هم مستقل نیستند

اگر در هر حالت هر دو تاس پرتاب میشد و احتمال اینکه تاس اول بیشتر از $3$ و تاس دوم مجموعش با تاس اول کمتر از $8$ میبود آنگاه مستقل میشد

وجواب برابر است با:

$$ \frac{0}{36}+ \frac{0}{36}+ \frac{0}{36}+ \frac{3}{36}+ \frac{2}{36}+ \frac{1}{36}\\ =\frac{6}{36}=\frac{1}{6} $$

چون $0$ ها از تاس دوم نشات میگیرد و دلیل آن تاس اول هست پس دلیل کافی بر مستقل نبودن است

اگر دلیل $0$ ها صرفا نوع انتخاب ما میبود یعنی حالات وجود دارند ولی ما انتخاب نمی کنیم آنگاه مستقل میشد


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...