به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
110 بازدید
در دانشگاه توسط fhmw (9 امتیاز)

ثابت کنید یک دنباله حقیقی همگراست اگر وتنها اگر زیر دنباله با اندیس فرد و زیردنباله با اندیس زوج آن همگرا به مقداری یکسان باشند

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط amir7788 (2,905 امتیاز)
ویرایش شده توسط amir7788
 
بهترین پاسخ

اگر دنباله $ u_n$ همگرا به $l$ باشه آنگاه هر زیر دنباله آن به $l$همگراست پس برای زیر دنباله با اندیس فرد و زیردنباله با اندیس زوج آن هم بر قرار است. برای عکس آن از تعریف همگرایی استفاده می کنیم $$ \forall \;\epsilon >0\; \exists \; n_1,n_2 \quad s. t. for \; n>n_1\;, \;n>n_2\; \mid u_{2n_1}-l\mid < \epsilon \;\& \; \; \mid u_{2n_2-1}-l\mid < \epsilon $$ با فرض $ n_0=max { 2n_1,2n_2-1 } $ داریم $$ n>n_0 \to\;\mid u_n-l\mid < \epsilon $$ بنابراین دنباله همگراست.


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...