به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
343 بازدید
در دبیرستان توسط mahdiahmadileedari (3,043 امتیاز)

مساحت مستطیل  قدر است؟

توسط amir7788 (2,934 امتیاز)
رسم در صفحه شطرنجی به چه مفهومی است؟ دو مستطیل سمت چپ و راست نسبت مساحت ها با خانه ها متناسب نیست. بنابراین شکل  در صفحه شطرنجی اشتباه است. بنظرم ویرایش شکل انجام دهید. یعنی بهتره چهار خانه ها را حذف کنید
توسط mahdiahmadileedari (3,043 امتیاز)
amir7788@من سوال را با رسم امانت ارسال کردم.چون ایده هایم به جواب نرسید
توسط mahdiahmadileedari (3,043 امتیاز)
ویرایش شده توسط mahdiahmadileedari
دلیل امتیاز منفی چیست؟ اگر بخاطر عدم بیان تلاش است که نتونستم بین تعداد خانه ها و مساحت رابطه ای پیدا کنم. از طرفی فکر کردم بین طول ۶و ۵ در پایین یک سانت طول مشترک داریم باز هم منطقی نیامد. این سوال در حد ابتدایی تا ششم است پس دنبال راه حل در این پایه بودم.سعی کنیم دلیل امتیاز منفی را بیان کنیم گمانم بهتر باشد. و شخص امتیاز دهنده با دلیل کار را بیان کند.ممنونم.

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط good4us (7,308 امتیاز)
ویرایش شده توسط good4us
 
بهترین پاسخ

اگر عرض مستطیل ها را با $x$ و مساحت قسمت علامت سوال آن را با $s$ نشان دهیم

$$\begin{cases}6x=17+s & \\5x=11+s & \end{cases} $$

درنتیجه :

$$x=6 و \color{red}{s=19}$$
0 امتیاز
توسط good4us (7,308 امتیاز)

راه دوم از راه طول:

$6- \frac{17}{x}=5- \frac{11}{x} \Rightarrow \color{blue}{6x-17=5x-11} \Rightarrow x=6 $

اندازه قسمت مجهول روی طول (قسمت مشترک) برابر است با: $$ 6- \frac{17}{6}=\frac{19}{6} $$

ومساحت قسمت علامت سوال :

$$\color{red}{ s=6 \times \frac{19}{6}=19}$$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...