به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
111 بازدید
در دبیرستان و دانشگاه توسط fardina

فرض کنید $ f:\mathbb{R^2}\to \mathbb R $ تابعی باشد به طوریکه به ازای هر مربع $ABCD $ در صفحه داشته باشیم $f(A)+f(B)+f(C)+f(D)=0 $ . آیا از این نتیجه می شود که $f(x)=0 $ به ازای هر $x\in \mathbb{R^2} $ ؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط erfanm

بله چنین تابعی تابع صفر است. برای اثبات نقطه ی دلخواه $ A $ در صفحه را در نظر می گیریم و نقاطی بصورت زیر را اختیار میکنیم که تمام چهار ضلعی ها مربع هستند.

enter image description here

برای مربع های$ ICEG $ ، $ BDFA $ داریم: $$ 1)f(C)+f(E)+f(G)+f(I)=0 $$ $$ 2)f(B)+f(D)+f(F)+f(H)=0 $$

حال کافیست برای مربع های $ HABI$ ، $ AHGF $ ، $ ADEF $ ، $ ABCD $</math رابطه ی بالا را بنویسیم لذا داریم: <math>$$ f(A)+f(B)+f(C)+f(D)=0 $$ $$ f(A)+f(D)+f(E)+f(F)=0 $$ $$ f(A)+f(F)+f(G)+f(H)=0 $$ $$ f(A)+f(H)+f(I)+f(B)=0 $$

با جمع طرفین و توجه به ستون ها و استفاده از روابط $1$ و$2$ بدست می آید که $4f(A)=0 $ لذا $f(A)=0 $ و چون نقطه دلخواه بود لذا $ f $ تابع صفر است

توسط zh
راه حل جالبی بود.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...