به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
289 بازدید
در دبیرستان توسط فائزه علیزاده (1 امتیاز)
ویرایش شده توسط mahdiahmadileedari

اگر α,βریشه های معادله درجه دوم $$x²-8x+4=0 $$باشند بدون حل معادله حاصل را بدست اورید.

$$\sqrtα+\sqrtβ$$

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط mahdiahmadileedari (3,075 امتیاز)

$$\sqrtα+\sqrtβ$$

بگذارید بر حسب $a$و$b$ بنویسیم. داریم:

$(\sqrt a+\sqrt b)^2=a+b+2\sqrt ab=8+2\sqrt4=12$

جمع ریشه ها $8$ و ضرب ریشه ها $4$ است.


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...