به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
262 بازدید
در دبیرستان توسط math (224 امتیاز)
ویرایش شده توسط fardina

فرض کنید $ k $ عدد حقیقی است که به ازای آن نامساوی $ \sqrt{y-5} + \sqrt{8-y} \geq k $ حتما دارای جواب است. بزرگترین مقدار ممکن $ k $ را بدست آورید.

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط yedost (1,868 امتیاز)
انتخاب شده توسط math
 
بهترین پاسخ

بیشترین مقدار $k$ به ازای بیشترین مقدار $\sqrt{x-5}+\sqrt{8-x}$ می آید و برای به دست آوردن بیشترین مقدار $\sqrt{x-5}+\sqrt{8-x}$ از این عبارت مشتق می گیریم: $$ \frac{1}{2\sqrt{x-5}}- \frac{1}{2\sqrt{8-x}}=0 $$ $$ \frac{1}{\sqrt{x-5}}= \frac{1}{\sqrt{8-x}} \Rightarrow \sqrt{x-5}= \sqrt{8-x} \Rightarrow x-5=8-x \Rightarrow x= \frac{13}{2} $$ $$\sqrt{x-5}+\sqrt{8-x}|_{x=\frac {13}2}=\sqrt 6$$

توسط math (224 امتیاز)
+1
کامل بود ممنونم
+2 امتیاز
توسط fardina (17,407 امتیاز)

چون گفته بیشترین مقدار $k$ که به ازای آن $k\leq \sqrt{x-5}+\sqrt{8-x}$ دارای جواب باشدو این برابر است با وقتی که $k$ برابر با بیشترین مقدار $\sqrt{x-5}+\sqrt{8-x}$ باشد.

اما بیشترین مقدار $\sqrt{x-5}+\sqrt{8-x}$ در فاصله ی $5\leq x\leq 8$ در نقطه $x=\frac {13}2$ اتفاق می افتد و در این نقطه $\sqrt{x-5}+\sqrt{8-x}|_{x=\frac {13}2}=\sqrt 6$. بنابراین $ k=\sqrt 6 $ .

توسط math (224 امتیاز)
+1
از شما هم ممنونم

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...