به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
+2 امتیاز
77 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط
ویرایش شده توسط

يك نقطه نسبت به بيضي سه حالت داريد يا درون يابيرون يا روي بيضي قرار دارد... حال اگر نقطه بيرونبيضي باشد چند مماس وچند قائم ميتوان رسم كرد...واگرنقطه روي بيضي باشد چند مماس وچند قائم ميتوان رسم كرد..واگر داخل بيضي باشد چند مماس وچند قائم ميتوان رسم كرد

2 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده توسط

الف) از هر نقطه خارج بیضی دو مماس و فقط یک قائم میتوان رسم کرد.

ب)از هر نقطه روی بیضی یک مماس و یک قائم می توان رسم کرد

ج)از هر نقطه درون بیضی دو خط قائم می توان رسم کرد که در 4 نقطه روی بیضی بر بیضی عمود هستند.

دارای دیدگاه توسط
@erfanm به نظرم امکانش هست که بتوان از روی بیضی سه قائم بر بیضی داشت و یا از روی یک نقطه واقع بر یکی از قطرهای بیضی ولی نه در مرکز بیضی ۳ قائم رسم کرد و ... .
+1 امتیاز
پاسخ داده شده توسط

به پاسخ‌های قرارداده‌شده در این پیوند و این پیوند نگاه کنید. ایدهٔ حل این پرسش نیز دقیقا همان ایده‌ها است. بدون کاستن از کلیت برای یک بیضی $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ را بررسی می‌کنیم سپس برای هر بیضی‌ای با یک دوران و انتقال ناحیه‌های بدست‌آمده برای این بیضی را می‌توان به ناحیه‌های افراز برای آن بیضی تبدیل کرد.

معادلهٔ بیضی را مانند $2x^2+y^2-2=0$ نیز می‌توان نوشت. داریم $y_x'=-2\frac{x}{y}$. نقطهٔ دلخواهی را از صفحه ثابت بگیرید $(x_0,y_0)$، اگر خطی از این نقطه بر بیضی در در نقطه‌ای با درازا (طول) $x$ بگذرد آنگاه معادلهٔ خط برابر است با $$\begin{array}{l} \pm\sqrt{2(1-x^2)}-y_0=-2\frac{x}{\pm\sqrt{2(1-x^2)}}(x-x_0)\\ \Longrightarrow 2(1-x^2)\mp\sqrt{2(1-x^2)}y_0=-2x^2+2xx_0\\ \Longrightarrow \mp\sqrt{2(1-x^2)}y_0=2xx_0-2\\ \Longrightarrow 2(1-x^2)y_0^2=\big(2(xx_0-1)\big)^2\\ \Longrightarrow (2x_0^2+y_0^2)x^2-(4x_0)x+(2-y_0^2)=0\\ \\ \Delta=4y_0^2(2x_0^2+y_0^2-2) \end{array}$$ که یعنی از درون بیضی هیچ مماس، از روی بیضی یک مماس و از بیرون بیضی دو مماس.

اکنون برای عمود $$\begin{array}{l} \pm\sqrt{2(1-x^2)}-y_0=\frac{\pm\sqrt{2(1-x^2)}}{2x}(x-x_0)\\ \Longrightarrow \pm\sqrt{2(1-x^2)}\big(1-\frac{1}{2x}(x-x_0)\big)=y_0\\ \Longrightarrow \pm\sqrt{2(1-x^2)}=\frac{y_0}{1-\frac{1}{2x}(x-x_0)}\\ \Longrightarrow (1-x^2)=\frac{2y_0^2x^2}{(x+x_0)^2}\\ \\ x^4+(2x_0)x^3+(x_0^2+2y_0^2-1)x^2+(-2x_0)x+(-x_0^2)=0 \end{array}$$ که با استفاده از این پیوند می‌توانید در مورد تعداد ریشه‌های حقیقی‌اش بحث کنید.

به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...