به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
155 بازدید
در دانشگاه توسط Behnam

اگر s یک نیم گروه متناهی باشد، چرا s یک عضو خود توان دارد؟

توسط AmirHosein
@Behnam
- عنوان پرسش نامناسب است به این مطلب http://math.irancircle.com/help#q11 مراجعه کنید. اول اینکه پرسش شما پیرامون نیم‌گروه است پس چرا واژهٔ «گروه» را در عنوان آورده‌اید؟ دوم اینکه اشاره به واژهٔ «نیم‌گروه» مشخص نمی‌کند پرسش شما چیست، بی‌شمار پرسش پیرامون نیم‌گروه‌ها می‌شود پرسید پس عنوان نامناسب است.

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط AmirHosein

نخست صرفا برای تأکید بر اینکه حکم برای هر نیم‌گروهی برقرار نیست نیم‌گروه اعداد طبیعی (اعداد طبیعی صفر را ندارد) با عمل جمع را در نظر بگیرید، در این نیم‌گروه هیچ عنصر خودتوانی ندارد.

اکنون فرض کنید $S$ یک نیم‌گروه متناهی باشد. پس تعداد اعضایش متناهی است، آن را با $n$ نمایش دهید. تعریف عنصر خودتوان را به یاد آورید، یک عنصر $x\in S$ خودتوان نامیده می‌شد اگر $x^2=x\cdot x=x$. اگر در کلاس‌ درس‌های جبری خوب توجه کرده‌باشید یکی از شاه‌کلیدهایی که در مسائل مربوط به ساختارهای جبری متناهی به دفعات استفاده می‌شود این است که برای هر عنصر دلخواه مانند $x$ چون برای توان‌هایش تعداد متناهی حالت می‌تواند انتخاب شوند پس از یک جایی به بعد تکرار رخ می‌دهد. پس یک عنصر کاملا دلخواه بردارید. مجموعهٔ توان‌هایش را شروع به محاسبه کنید $x$، $x^2$، $x^3$، $x^4$، ... اولین باری که به یک عنصر تکراری رسیدید توقف کنید. به فرض $n_1<n_2$ نخستین دو عدد متوالی‌ای باشند که $x^{n_1}=x^{n_2}$ در اینصورت هر عددی که پس از $n_2$ بردارید دارید $x^{n}=x^{n-(n_2-n_1)}$. توجه کنید که از عنصر وارون استفاده نکرده‌ایم چون در نیم‌گروه‌ها وجود عنصر وارون مشخص نیست. چون $n>N_2$ پس $n-(n_2-n_1)>n_1$ و در نتیجه: $$x^n=x^{n-n_2+n_2}=x^{n-n_2}x^{n_2}=x^{n-n_2}x^{n_1}=x^{n-n_2+n_1}=x^{n-(n_2-n_1)}$$ اکنون $k$ را یک عدد دلخواه بردارید که $2k(n_2-n_1)>n_2$ و $k(n_2-n_1)>n_1$. واضح است که می‌توان بی‌شمار $k$ با این شرایط یافت. قرار دهید $y=x^{k(n_2-n_1)}$ در اینصورت $y^2=y$.

سوال شده مهر ۲۷, ۱۳۹۷ در دانشگاه توسط گوناز
ویرایش شده مهر ۲۹, ۱۳۹۷ توسط admin
نیم گروههای توپولوژیکی فشرده دارای عضو خودتوان هستند؟

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...