به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
1,139 بازدید
در دانشگاه توسط

حاصل انتگرال زیر را بیابید. $$ \int \frac{Ln(cosx)}{sinx}dx $$

1 پاسخ

می توانید به پاسخ(ها) امتیاز دهید یا آن را انتخاب کنید.

+2 امتیاز
توسط رها (1,165 امتیاز)

از تغییر متغیر زیر استفاده میکنیم:

$$ln(cosx)=t$$ $$dx= \frac{-cosx}{sinx}dt $$ $$cosx=e^t$$

در نتیجه داریم:

$$ (*) \int \frac{ln(cosx)}{sinx} dx=- \int t.e^tdt $$

که حاصل این انتگرال از طریق انتگرال گیری جز به جز به صورت زیر بدست می آید:

$$(*)=e^t(1-t)$$


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...