به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی

مطالب اخیر بلاگ

118 بازدید

به نام خدا

می‌دانیم که قضیهٔ اساسی حساب نقش مهمی در نظریهٔ اعداد دارد و...

ارسال شده ۹ فروردین ۱۴۰۱ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز) 118 بازدید
64 بازدید

به نام خدا

رابطۀ بازگشتی در ریاضیات دنباله‌ای است که به‌صورت بازگشتی تعریف...

ارسال شده ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز) 64 بازدید
96 بازدید

به نام خدا

همانطور که می‌دانید، یکی از قضایای مهم در ریاضیات، قضیۀ...

ارسال شده ۳ اسفند ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز)
ویرایش شده ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط Math.Al
96 بازدید
71 بازدید

به نام خدا

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{\color{red}} & \color{red}{\LaTeX} \\ \hline \text{\color{blue}} & \color{blue}{\LaTeX} \\...
ارسال شده ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز) 71 بازدید
39 بازدید

به نام خدا

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{\Huge} & \Huge\LaTeX \\ \hline \text{\huge} & \huge\LaTeX \\ \hline \text{\LARGE} &...
ارسال شده ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز) 39 بازدید
61 بازدید

می‌دانیم که در ریاضیات برای خلاصه کردن ضرب، از توان استفاده می‌شود. برای مثال، به‌جای...

ارسال شده ۹ بهمن ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط A-math-lover (664 امتیاز)
ویرایش شده ۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط A-math-lover
61 بازدید
82 بازدید
ارسال شده ۲۰ دی ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط A-math-lover (664 امتیاز) 82 بازدید
57 بازدید

به نام خدا

اولین عدد اول به‌اضافهٔ ۱، برابر با یک عدد اول است:

$2+1=3$

ارسال شده دی ۶, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز) 57 بازدید
185 بازدید

به نام خدا

یادگیری و استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی، در انجام محاسبات ریاضی...

ارسال شده آبان ۵, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز)
ویرایش شده ۲ بهمن ۱۴۰۰ توسط Math.Al
185 بازدید
92 بازدید

یک عدد زوج را می‌توان به شکل جمعی از دو عدد اول و تعدادی توان از دو نوشت.

ارسال شده مهر ۲۴, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط AmirHosein (17,560 امتیاز) 92 بازدید
157 بازدید

با سلام.

عدد حقیقی $ A$ مفروض است. می‌دانیم می توان به بیشمار حالت این عدد را به صورت...

ارسال شده شهریور ۲۴, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط mmvf20041383 (101 امتیاز)
ویرایش شده شهریور ۲۷, ۱۴۰۰ توسط AmirHosein
157 بازدید
127 بازدید

به نام خدا

برای به‌دست آوردن جذر اعدادی که مربع کامل نیستند (به‌صورت تقریبی)...

ارسال شده مرداد ۳۰, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۳۰, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
127 بازدید
245 بازدید

فرمول استرلینگ: فرمول استرلینگ (تقریب استرلینگ)، به فرمولی در ریاضیات...

ارسال شده مرداد ۱۲, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز) 245 بازدید
190 بازدید

به نام خدا

الگوریتم اقلیدس: روشی موسوم به روش نردبانی برای یافتن...

ارسال شده مرداد ۱۱, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۱۱, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
190 بازدید
44 بازدید

به نام خدا

قضیۀ بزو: فرض کنید $a$ و $b$ دو عدد صحیح باشند که دست کم...

ارسال شده مرداد ۱۰, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۱۰, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
44 بازدید
46 بازدید

به نام خدا

عدد $666$ خواص عجیبی دارد. به‌طور مثال این عدد از مجموع مربعات $7$ عدد اول...

ارسال شده مرداد ۷, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز) 46 بازدید
50 بازدید

به نام خدا

در واقع اگر خود را به اعداد شمارش‌پذیر محدود کنیم، عددی مثل عدد $5$، اول...

ارسال شده مرداد ۷, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره ۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط Math.Al
50 بازدید
101 بازدید

به نام خدا

در ریاضیات $0.\overline{9}$ یا $0.999...$، یک عدد اعشاری متناوب ساده و متشکل از...

ارسال شده تیر ۲۱, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره ۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط Math.Al
101 بازدید
468 بازدید

به نام خدا

فرمول هرون، فرمولی است که با استفاده از آن می‌توان مساحت یک مثلث را فقط...

ارسال شده تیر ۱۹, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۸, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
468 بازدید
44 بازدید

به نام خدا

می‌دانیم که در ریاضیات، فاکتوریلِ یک عدد طبیعی، برابر است با ضرب آن...

ارسال شده تیر ۱۷, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,395 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۸, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
44 بازدید

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

ابزارها:

سرگرمی: سودوکو جدید

رسم نمودار: Geogebra جدید

...