به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی

آخرین سوالات دارای برچسب جبرخطی

جبرِ خطی به بخشی از ریاضیات گفته می‌شود که با دستگاهی از برابری‌های (معادله‌های/معادلات) خطی سر و کار دارد. یک عبارت، خطی گفته می‌شود اگر جمعی از ضرایب اسکالری چند متغیر باشد. بنابراین متغیرها نمی‌توانند در هم ضرب شوند و یا توان داشته‌باشند یا تابع‌هایی مانند sin و غیره بر آنها اثر کرده‌باشد. در جبر خطی فضاهای برداری و مجموعه‌جواب‌های دستگاه‌های خطی در این فضاها که زیرفضاهای آنها را تشکیل می‌دهند مطالعه می‌شوند. مفاهیمی همچون فضا و زیرفضای برداری، استقلال خطی، تولید کردن خطی، پایه و بعد فضای برداری، تبدیل‌های خطی، نمایش ماتریسی تبدیل‌های خطی، مقادیر و بردارهای ویژه، فرم‌های استاندارد تبدیلات خطی از جمله قطری، سه‌گوشی (مثلثی)، قطری-بلوکی، ... ، ضرب داخلی، حل دستگاه خطی، عمل‌های سطری/ستونی مقدماتی، فرم سطری پلکانی، دترمینان، تبدیل‌های چندخطی، وارون‌پذیری، دستور کرامر، بسط پیرامون سطر/ستون یا چند سطر/چند ستون (بسط لاپلاس) و غیره جزو مفاهیم اساسی جبرخطی می‌باشند.
+1 امتیاز
1 پاسخ 407 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 329 بازدید
سوال شده شهریور ۳, ۱۳۹۵ در دانشگاه توسط مرادی (417 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 1,068 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 642 بازدید
سوال شده مرداد ۱۶, ۱۳۹۵ در دانشگاه توسط حیدری (26 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 659 بازدید
سوال شده مرداد ۱۵, ۱۳۹۵ در دانشگاه توسط حیدری (26 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,991 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 113 بازدید
سوال شده اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵ در دانشگاه توسط کیوان عباس زاده (1,980 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 1,233 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 162 بازدید
سوال شده فروردین ۲۸, ۱۳۹۵ در دانشگاه توسط کیوان عباس زاده (1,980 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 789 بازدید
سوال شده فروردین ۲۸, ۱۳۹۵ در دانشگاه توسط کیوان عباس زاده (1,980 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 312 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,991 بازدید
سوال شده اسفند ۱۰, ۱۳۹۴ در دانشگاه توسط fatemeh20 (122 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 434 بازدید
سوال شده بهمن ۲۵, ۱۳۹۴ در دانشگاه توسط mohammad21 (12 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 440 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 81 بازدید
سوال شده آذر ۳۰, ۱۳۹۴ در دانشگاه توسط maara (260 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 520 بازدید
سوال شده آذر ۱۶, ۱۳۹۴ در دانشگاه توسط samane70 (26 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 655 بازدید
سوال شده آذر ۸, ۱۳۹۴ در دانشگاه توسط بی نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 200 بازدید
...